Promo vesti

Niški vodovod na čvrstim nogama

Polako se približava kraj godine i vreme za svođenje računa u gradskim preduzećima, o uspesima i planovima govori se i u JKP „Naissus“, za Niške Vesti Dejan Andrejević, generalni direktor.

Novembra 2013. godine dolazi na čelo ovog javnog preduzeća, koje je u tom trenutku imalo gubitak od 331miliona dinara. Narednih godina JKP Naissus posluje sa pozitivnim finansijskim rezultatom u ukupnom iznosuod 116.703 miliona dinara, sa tendencijom daljeg povećanja dobiti preduzeća, kaže Andrejević.

Kamatne stope po odobrenim dinarskim kreditima pre 2014. godine bile su preko 21%, danas se kreću u rasponuod 3,8-4,4%.

Zatečena ukupna kreditna zaduženost na kraju 2012. godine, iznosila je blizu 600 miliona dinara. Zahvaljujući preduzetim merama finasijske konsolidacije na današnji dan kreditna zaduženost iznosi svega 364 miliona dinara (-38%), a realno je projektovana za kraj 2017.godine na 346 miliona dinara.

„U ranijem periodu pre 2013.god. krediti su uzimani za tekuću likvidnost-isplatu zarada i dobavljača, a danas se zanovljeni krediti koriste za kupovinu osnovnih sredstava i modernizaciju zastarele opreme“, kaže direktor Naissus-a.

Posle više godišnjeg zapostavljanj ainvesticija, nakon sagledavanja realnih potreba, investiranje u nabavku opreme u vrednosti oko 200 miliona dinara.

Troškovi reprezentacije u 2012. godini, iznosili su 6,3 miliona dinara, a na kraju 2015. godine iznose 1,6 miliona dinara. Zabeleženo je smanjenje od 75%.

Dugovanje nastalo neredovnim izmirenjem vodoprivrednog doprinosa u kumuliranom iznosu od 30 miliona dinara preuzeto iz 2013. godine, izmireno je u celosti. Redovno, u zakonskom roku izmiruju se obaveze vezane za poreze i doprinose. Na osnovu svih vrsta poreza i doprinosa godišnje se u budžet uplaćuje oko 400 miliona dinara, što je najveći iznos uplaćenih sredstava od strane svih javnih preduzeća i ustanova u Nišu.

Kontinuirana isplata zarada i drugih ličnih primanja iz redovnih priliva, bez dodatnog zaduživanja kod banaka za te namene.

Smanjeno je potraživanje od kupaca za preko 20% u odnosu na prethodni period i sprečena je permanentna zastarelost potraživanja koja se javljala u prethodnom periodu. Mesečna naplata prevazilazi iznos ukupnih faktura na mesečnom nivou, što znači da se naplaćuje i deo starih potraživanja.

Dobre finansijske i poslovne postignuti su uz kontinuirano smanjenje broja stalno zaposlenih radnika (2013.god. je bilo 809 radnika, trenutno je 742).

Tabelarni prikaz finansijskih pokazatelja

Zatečeno stanje prilikom dolaska na čelo preduzeća direktora Dejana Andrejevića bilo je: veliko kreditno zaduženje sa nepovoljnim uslovima i velikim kamatama, nedostajućih i preko 20 miliona dinara na mesečnom nivou, velika zastarelost potraživanja, nagomilana dugovanja prema dobavljačima i državi, zastarelost opreme, neisplaćene zarade i druge prinadležnosti zaposlenima, nezainteresovanost i neinventivnost u stvaranju dodatnih prihoda, kao i nedovoljna iskorišćenost kapaciteta. Menja se poslovna strategija i vizija poslovanja preduzeća u pravcu nestvaranja novih nameta korisnicima – nema povećanja cena vode i kanalisanja otpadnih voda i nema uvećanja kreditnog zaduživanja zbog nedostatka obrtnih sredstava, već se traže novi prihodi na tržištu uz racionalizaciju poslovanja. Preduzeće je angažovalo svoje kapacitete na projektovanju (napravljen je moderan projektni biro), izgradnji i rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, baždarenju vodomera (izvršena akreditacija kontrolnog tela), analizi vode (izvršena akreditacija laboratorije). Sve usluge preduzeće radi za svoje potrebe, Grad i za treća lica.
Naturalni pokazatelji.

Trasa cevovoda Studena – Niš, u dužini od 1.400 metara, izmeštena je sa dela auto-puta, čime su trajno rešeni problemi velikog gubitka vode (vrednost radova je 40 miliona dinara) i time su stvoreni uslovi za nesmetanu izgradnju nove deonice autoputa Niš-Dimitrovgrad.

Izgrađen je „Popovački kolektor“ sa ciljem prikupljanja otpadnih voda sa područja grada Niša i njihove otpreme ka budućem postrojenju za preradu otpadnih voda (ukupna vrednost radova 54,3 miliona dinara). U toku je izgradnja kraka prema Čamurliji i povezivanja novih garaža Niš-ekspresa.

  • Započeti su radovi na rekonstrukciji sistema „Vrelo“,sa tendecijom da se ovi radovi završe u narednom periodu čime bi se sistem stavio u funkciju u punom kapacitetu,
  • Završena je prva faza trajnog rešenja plavljenja centralnih delova grada oko hale Čair i Gradske bolnice – izgradnja u ulici Učitelj Milina i Čairski kolektor (vrednost investicije preko 25 miliona),
  • Izvedenisuradovina rekonstrukciji vodovodne mreže sa priključcima Kliničkog centra Niš (vrednost oko 21 milion dinara),
  • Za početje  proces pribavljanja dokumentacije za dobijanje vodnih dozvola za sva izvorišta koje su nepohodne za eksploataciju izvorišta, imajući u vidu da u dosadašnjem periodu u JKP Naissus se niko nije bavio ovom problematikom.
  • Sada se godišnje izgradi višeod 11km vodovodne i kanalizacione mreže, priključi više od 700 novih korisnika, izvrši više od 9.000 intervencija usled havarija na vodovodnoj mreži i obavi oko 16.000 intervencija na planskom održavanju kanalizacione mreže.
  • Laboratorija JKP Naissus je dobila zvaničnu akreditaciju o kompetentnosti u obavljanju poslova ispitivanja kvaliteta vode i godišnje radi preko 17.000 analiza vode za piće, tehničkih, površinskih i otpadnih voda,
  • Dobijena je akreditacija za samostalno kontrolisanje mernih uređaja za kontrolu sistema kvaliteta vode (baždarenje vodomera)kako na nivou preduzeća tako i za pružanje ove vrste usluga trećim licima,
  • Započetojeuvođenjestandardakojiseodnosenabezbednost i zdravljenaradu izaštiteživotne i radnesredine, sistem menadžmenta kvaliteta 9001,sistemHACCP, kao i uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole,
  • U cilju povećanja buduće energetske efikasnosti preduzeća povećane su aktivnosti izrade studija i projekata koji su vezani za idejno rešenje i davanje mišljenja u postupku izadavanja vodnih uslova, rekonstrukcije izvorišta Medijana, sistema pumpnih stanica i buduće izgradnje mini hidroelektrana na cevovodu, što će biti prvi takavprojekat u Srbiji.Uveden je energetski menadžer i izvršena je obuka naših stručnjaka koji su sada od strane IAWD ovlašćeni za prenošenje znanjaiz energetske efikasnosti na niovu cele Srbije.

Društveno-odgovorno ponašanje

Usluga vodosnabdevanja je pružena u apsolutnom maksimumu, u smislu redovnog snabdevanjavodom i odvođenja otpadnih voda uz zadržavanje kvaliteta vode.
Za vreme vanredne situacije usled poplava, pored redovnog snabdevanja grada pijaćom vodom snabdevani su i građani Prokuplja, Svrljiga, Knjaževca i Gadžinog Hana, dok su cisterne upućivane svakodnevno u Ražanj i Smederevsku Palanku. Takođe, ekipe JKP Naissa pružale su pomoć na otklanjanju posledica od poplava u Obrenovcu.

Izvršeno je saniranje višemesečnog plavljenja naselja 9.maj i industrijske zone gde su smeštene kompanije Yura, Shinwon, LMB soft i Fripak.

Prvi put van sedišta Evropskeunije, JKP Naissus bio je domaćin redovnog sastanka „EurEauZ“-udruženje kompanij ako je se bave vodosnabdevanjem i otpadnim vodama na teritoriji Evrope.

Formirana je Asocijacija za zaštitu i očuvanja vode juga Srbije koja je ujedinila 25 preduzećakomunalnedelatnosti u oblastivodosnabdevanja i kanalisanjaotpadnihvoda. To je bio međunarodni projekat IAWD-a iz Beča i Svetske banke. Zahvaljujući našoj aktivnosti u internacionalnoj asocijaciji pružaoca usluga, udruženja i asocijacija u vodosnabdevanju na teritoriji dunavskog sliva očekujemo dalju saradnju saIAWD-om(Internacinalna asocija pružaoca usluga vodosnabdevanja i kanalisanja otpadnih voda u dunavskom slivu) i GIZ-om (Nemačka razvojna agencija).

Obeležen je svetski dan vode šetnjom niških đaka osnovnih škola od Trga kralja Aleksandra do izvorišta Medijana. Ova akcija upisalaje JKP Naissus na listu Ujedinjenih nacija.
Sprovedena je obuka zaposlenih u cilju poznavanja znakovnog jezika i kulture gluvih čime JKP Naissus svojim korisnicima pruža usluge i na znakovnom jeziku.

U 2015. godini, Ministarsvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture svrstaloje JKP Naissus među pet najboljih izvođača radova u Srbiji u svojoj Beloj knjizi izvođača radova.

Prvi put je u Nišu održana međunarodna manifestacija „Dani voda“- stručni skup i sajam vodne i kanalizacione opreme.

JKP Naissus je dobitnik više nagrada od kojih izvdajamo nagradu „Kapetan Miša Anastasijević“ i plaketu privredne komore za ostvarene privredne rezultate u 2015. godini, a direktor preduzeća je dobitnik nagrade „Najbolji menadžer u javnom preduzeću“ za 2015. godinu.

Grafički prikaz pokazatelja poslovanja

Gornja plava linija pokazuje prosečan broj dana naplate potraživanja i vidljivo je kontinuirano smanjenje broja dana naplate potraživanja(poboljšana naplata) od dolaska novog menadžmenta 2013. godine pa nadalje. Neto rezultat po zaposlenom takođe beleži rast što pokazuje sve bolje ukupno poslovanje preduzeća.

Od dolaska na čelo preduzeća direktora Dejana Andrejevića od 2013. godine koeficijenti finansijske stabilnosti rastu što pokazuje sve bolju finansijsku stabilnost preduzeća.

Jedini pokazatelj koji beleži pad je koeficijent zaduženosti što je dokaz da se domaćinskim poslovanjem godinama unazad gomilani dugovi ubrzano smanjuju, piše u saopštenju ovog javnog preduzeća.

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Povezane vesti

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com