DruštvoPolitika

Određeni prioritetni ciljevi za razvoj Grada u 2019. godini. Opozicija: „Ovo je samo jedan običan spisak želja i farsa“

Na javnoj raspravi, koja je održana u Skupštini Grada Niša, predstavljen je krovni planski dokument nacrta Programa razvoja Niša za 2019. godinu. Program se sastoji iz četiri segmenta: Teritorija, infrastruktura i okruženje; razvoj ekonomije i poslovanja; društveni razvoj i upravljanje.

Aleksandar Ždraljević

„Ono što je značajno u ovom planskom dokumentu je to da njime želimo da ostvarimo neke prioritetne ciljeve za 2019. godinu, a koji se ogledaju pre svega u stvaranju ambijenta koji će omogućiti zapošljavanje, otvaranje novih kapaciteta, a da u svemu tome vodimo računa o unapređenju i zaštiti životne sredine“, rekao je Aleksadnar Ždraljević iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte.

Neke od konkretnih ideja, kako Ždraljević navodi, koje bi trebalo da se realizuju ovim planom su izgradnja Ekspo centra, Arene, Akva parka na Loznom kalemu.

„Jedne od najznačajnijih investicija u narednoj godini bile bi izgradnja Naučno-tehnološkog parka, izgradnja lamele Elektronskog fakulteta. Tu su i aktivnosti oko Ekspo centra, napokon ćemo dobiti moderan sajamski prostor, izgradnja Multifunkcionalnog kulturnog centra na lokaciji Nišekspresa“, istakao je Aleksanda Ždraljević.

On je takođe naveo da je u planu, što se tiče obrazovanja, adaptacija i izgradnja vrtića i uređenje postojećih objekata, dok se u oblasti sporta očekuju dalje aktivnosti na radovima na stadionu „Čair“ i kompleksa bazena.

Jedna od stavki programa je i vraćanje tramvaja u Niš. Ždraljević kaže da je taj plan u okviru potrebe izmeštanja železnice iz grada, ali isto tako da je to jedan ekonomičan i ekološki zdrav način gradskog prevoza.

„Pre svega mora da se uradi određena studija o saobraćaju koja bi razrešila mnoga druga pitanja. Moraju se naći konkretna rešenja koja bi sve saobraćajne prepreke sredila na ovaj način“, istakao je on.

Kao mogućnosti finansiranja za izradu ovog Programa navode se sredstva Republike, sredstva nadležnih Ministarstava, javnih preduzeća i ustanova i na kraju budžet Grada Niša.

„Program predstavlja skup naših interesa i oni nisu u domenu našeg finansiranja, ali jesu u domenu naših potreba. Ukoliko uskladimo te interese prema Republici onda možemo tražiti sredstva za realizaciju. Takođe možemo tražiti donatore i iz Evropske unije i prekogranične saradnje“, zaključio je Ždraljević.

Nakon javne rasprave, u vidu nacrta, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj će projektre predložiti Gradskom veću na usvajanje, a ono će sačiniti predlog i dati Skupštini na usvajanje.

Opozicija: Ovde ne postoji nikakav konkretan plan!

Srđan Nonić, šef odborničke grupe „Niška inicijativa“ smatra da ovaj Program ne predstavlja nikakav konkretan plan, kao i da se mnoge stavke Programa provlače već godinama unazad i još uvek nisu realizovane.

Srđan Nonić

„Koliko sam ja shvatio iz izlaganja, jeste da oni nemaju nikakav konkretan plan ili primer. Ukoliko imamo, recimo 20 projekata, napravimo neku strategiju, plan izvođenja, imamo neki okvirni finansijski plan i budžet koji nam treba. Koliko vidim, oni ovde nemaju ništa, niti konkretne predloge, niti znaju ko bi to finansirao, nego sve to leti u vazduhu“, istakao je Nonić.

Sličnog stava je i član GO Demokratske stranke u Nišu Miodrag Stanković. On smatra da je iluzorno praviti Plan za 2019. godinu, ako već postoji Akcioni plan održivog razvoja Grada Niša od 2015. do 2020. godine.

Miodrag Stanković

„Sama činjenica da postoji spisak projekata, a ne postoje finansijski iznosi, govori da je ovo samo jedan običan spisak lepih želja. Kada govorimo o projektima, postoje pristupni fondovi Evropske unije i prekograinčne saradnje Srbija – Bugarska. Ukupan fond iz Evropske unije bio je 12 milijardi i 700 hiljada evra. Moguće je bilo da naš Grad konkuriše sa 87 projekata. Grad je konkurisao sa svega 7 projekata od kojih je odobreno samo tri!“, istakao je Stanković.

Na javnoj raspravi prisustvovali su i građani Niša, koji su izneli pojedine predloge koji se tiču njihovih lokalnih sredina.

Ključne reči

Povezane vesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pročitaj i :
Close
Back to top button
Close