Društvo

Medijacijom do rešenja sporova građana i JKP Objedinjena naplata

Protokol o mirnom rešavanju sporova na osnovu dugovanja koje građani imaju prema JKP Objedinjena naplata, pred Osnovnim i Višim sudom u Nišu, od nedavno je na snazi. Služba za medijaciju niškog sudstva inicirala je ovaj protokol sa namerom da posreduje u rešavanju spornih odnosa građana i ovog preduzeća.

Dugovanja građana prema Objedinjenoj naplati su višemilionska u ukupnom iznosu.

Služba za medijaciju Osnovnog i Višeg suda u Nišu trenutno ima 90 prijavljenih predmeta građana, koji su se prijavili za mirno rešavanje spornih odnosa sa ovim javno komunalnim preduzećem.

“Medijacija je u Srbiji regulisana Zakonom o medijaciji koji je u primeni od januara 2015. godine, ali sve do sada bili su sporadični zahtevi građana što se tiče rešavanja sporova na ovaj način. Potpisani protokol trebalo bi da bude primer kako treba u budućnosti rešavati sporove, jer je ovo vrlo povoljno kako za građane, tako i za sudstvo”, kaže Milica Zlatković sudija Višeg suda u Nišu.

Pokretanjem postupka medijacije stranke, pre svega građani, izbeći će duge i skupe sudske postupke, koji su iscrpni i u psihološkom i u materijalnom smislu.

“Posredovanje je drastično jeftinije u odnosu na sudski postupak ako uzmete u obzir sudske takse, naknade za veštake i druge troškove koje podrazumeva sudski postupak. Za Objedinjenu naplatu, konkretno, je važno da će na ovaj način brže i lakše naplatiti dugove od građana, dok će sudovi biti rasterećeniji”, kazala je Zlatković.

Sledeće nedelje počinje nedelja medijacije u okviru koje će biti rešavani predmeti građana po drugim osnovama.

“U službi ima oko 100 predmeta kojima su zakazane sesije. To su klasični parnični predmeti koje su sudije uputile našoj info službi. Mi smo pismenim putem obavestili sranke i njihove advokate i pozvali ih da se jave sledeće nedelje kako bi svoje parnične postupke rešili putem medijacije. Očekujemo da će se stranke odazvati pozivu za medijaciju jer je to dobra mogućnost rešenja spora”, objašnjava Zlatković.

Služba za podršku alternativnom rešavanju sporova pri Osnovnom i Višem sudu u Nišu, zvanično je počela da radi sredinom decembra prošle godine. Do sada je na ovaj način rešen određen broj prilično ozbiljnih parničnih predmeta – bračne tekovine, naknade štete… gde je strankama bilo važno da to rešenje ima formu sudskog poravnanja što je medijacijom i omogućeno. Zlatković dodaje da predmeti gotovo svakodnevno pristižu, kako od građana, tako i od advokata i sudija koji su prepoznali dobru stranu medijacije.
Ovo nije prvi pokušaj da medijacija zaživi u sudskoj praksi u Srbiji. Srpski sudovi su pokrenuli medijaciju kao način rešavanja sporova periodu od 2002-2006. godine ali podrška države je izostala.

Trenutno, tendencija države je donošenje novog zakona, sa uporištem u takozvanom “italijanskom modelu” koji podrazumeva obaveznu medijaciju.

“Ukoliko do toga dođe, što je verujem da će se desiti početkom sledeće godine, imaćemo medijaciju kao obaveznu radnju pre pokretanja sudskog postupka. To znači da će svi jednostavniji predmeti, pre nego što završe pred sudom, ići na obavezno mirno rešavanje spora”, kaže Zlatković.

Služba za medijaciju Osnovnog I Višeg suda u Nišu ima veliki broj prijavljenih medijatora, koji rade pro bono, potpuno dobrovoljno, tako da stranke postupak medijacije ne košta ništa.

Građani koji na ovaj način žele da reše svoj spor pred sudom, mogu se prijaviti lično ili putem telefona 018/504-155 gde će dobiti potrebne informacije u vezi pokretanja postupka medijacije.

Uputstvo za pokretanje medijacije možete pročitati ovde.

ŠTA JE MEDIJACIJA?

Medijacija ili mirno rešavanje sudskih sporova je prevencija da predmet uopšte dođe na sud. Ona se razlikuje od standardnog sudskog postupka, po tome što je neformalna, konforna za stranke i neobavezujuća. Sve se može završiti u roku od 60 dana, za koji rok predmet na sudu miruje. Ukoliko stranke ne uspeju da se dogovore u roku, predmet se vraća u parnični postupak bez ikakvih posledica.

Medijacija može biti primenjena u bilo kojoj fazi rešavanja nastalog spora u imovinskopravnim odnosima fizičkih i pravnih lica, trgovinskim, upravnim i krivičnim stvarima, u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, i to kako pre obraćanja suprotstavljenih strana sudu, tako i posle otpočinjanja postupka pred sudom, ali samo kada obe strane to predlože, jer je postupak medijacije zasnovan na načelima dobrovoljnosti, jednakosti i ravnopravnosti.

Ukoliko se strane nisu sporazumele, postupak medijacije započinje prihvatanjem predloga za pokretanje postupka pred nadležnim sudom. Ukoliko se medijacijom dođe do dogovora dve strane, medijator sastavlja sporazum na koji potpisuju sve strane (stranke i medijator) i taj dokument može imati snagu izvršne isprave.

Ukoliko stranke žele da taj sporazum ima formalnu snagu izvršne isprave oni ga mogu overiti kod notara, a mogu uneti i takozvanu dužničku klauzulu gde se dužnik saglašava da to bude izvršna isprava. Takođe, ukoliko stranke žele da zaštite svoje odnose maksimalno, takav sporazum može proći formu sudskog poravnanja.

Ključne reči

Povezane vesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button
Close