Društvo

Postavljen načelnik jedinstvene Gradske uprave i načelnik KLER-a

Na sednici Gradskog veća usvojeno je rešenje da se Ljubiša Janić, diplomirani pravnik, postavi se za vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave grada Niša i koji će sa radom početi 1. januara. 2017. godine.

Većnici su usvojili i rešenje da se za vršioca dužnosti načelnika Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte postavi mr Milan Ranđelović.

U skladu sa Statutom Grada Niša i Odlukom o Gradskoj upravi grada Niša obrazovana je Gradska uprava grada Niša, umesto dosadašnjih jedanaest gradskih uprava, zbog čega su većnici danas usvojili i rešenja o prestanku mandata svih 11 načelnika i njihovih zamenika načelnika, kao i načelnika Službe za održavanje i informatičko komunikacione tehnologije.

Gradsko veće donelo je rešenje da jedinstvenom Gradskom upravom rukovodi doskorašnji načelnik Uprave za imovinu i inspkecijske poslove, Ljubiša Janić.

„Najbitnije da sada uspostavimo procedure rada Gradske uprave, ali ne očekujem da će biti problema. Jedinstvena Gradska uprava doprineće racionalnijem sprovođenju rada uprave i neće biti nikakvog zastoja, a građani će i dalje moći da ostvaruju svoja prava kao i do sada, stim da će bolje i brže da ostvaruju svoja zakonska prava. Neće više biti šetanja od uprave do uprave i smatramo da će sve funkcionisati jedostavnije“, rekao je Ljubiša Janić.

Janić podseća da je formirano i 14 sekretarijata, kao i posebna organizaciona jedinica Komunalne policije i da će sve biti definisano jedinstvenim Pravilnikom koji će obuhvatati i sistemazizaciju radnih mesta.

„Sekretari sekretarijata nisu lica na službenom položaju, niti imenovana lica, već će jednostavno biti raspoređena na radno mesto sekretara određenog sekretarijata“, dodaje Janić.

Za načelnika jedinstvene Gradske uprave bilo je potrebno da se postavi lice koje ima stečeno visoko obrazovanje, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, navodi se u rešenju o postavljanju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave. Janić ispunjava uslove.

Biografija:

Ljubiša Janić rođen je 1956. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, uža specijalnost – imovinsko-pravni poslovi. Ima položen državni stručni ispit.

 • Od 1984. – 1985. godine radio je u Sekretarijatu za narodnu odbranu opštine Niš na radnom mestu referenta.
 • Od 1985. – 1992. godine bio je pomoćnik Komandanta za pozadinu u Opštinskom štabu Teritorijalne odbrane Niš.
 • Od 1992. godine obavljao je poslove pomoćnika Komandanta za pozadinu Opštinskog štaba u TO u Nišu u Republičkom štabu teritorijalne odbrane Republike Srbije.
 • Od 1992. – 1997. godine radio je u Gradskoj upravi Grada Niša, Sekretarijatu za malu privredu, kasnije Sekretarijatu za privatno preduzetništvo, na radnim mestima: viši stručni saradnik, šef odseka, pomoćnik sekretara sekretarijata za privatno preduzetništvo.
 • Od 1997. – 1998. godine bio je direktor u Privrednom društvu „Drvoukras“ Niš.
 • Od 1998. – 2008. godine obavlja poslove sekretara na Univerzitetu u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu.
 • Od 2008. godine postavljen je za načelnika Uprave za imovinu i inspekcijske poslove na kom mestu se i do sada nalazio.
Sednica Gradskog veća
Mr Milan Ranđelović V.D načelnika KLER-a u kome će umesto 5 raditi 38 lica

Gradsko veće usvojilo je rešenje i da se mr Milan Ranđelović postavi se za vršioca dužnosti načelnika Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte, a sa radom počinje 1. januara. 2017. godine.

Kao vršilac dužnosti načelnika KLER-a, Ranđelović može da bude, isto kao i načelnik Gradske uprave, najduže tri meseca. Međutim po isteku tog roka Ranđelović će biti raspoređen kod poslodavca na drugo radno mesto za koje ispunjava uslove.

„Statutom Grada Niša propisano je i da se obrazuje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte, sa statusom službe, što znači da će imati šira ovlašćenja za lokalni ekonomski razvoj i projekte nego kada je formirana 2009. godine kao deo Službe za poslove gradonačelnika sa ukupno pet radnika. Ovim izmenama Kancelarija će imati 38 zaposlenih, odnosno ljudi koji su već zaposleni u gradskim upravama i javnim preduzećima, zanči nema novih zapošljavanja, ali sa aspekta resursa i poslovnih aktivnosti to je ogroman pomak. Srećan sam i zahvalan što mi ukazana prilika da nastavim sa radom KLER-a i projekte sa većim resursima“, rekao je Ranđelović.

On dodaje da KLER je značajna za funkcionisanje grada jer predstavlja razvojnu jedinicu koja će moći adekvatno da obavlja poslove vezane za lokalni ekonosmki razvoj i projekte.

„Ključ je podrška ulaganjima, efikasnije strateško planiranje, podrška lokalnoj poslovnoj zajednici i mnogo sistematičniji i proaktivniji pristup vezano za projekte, međunarodne i domaće donatore, na šta ćemo obratiti posebnu pažnju“, objašnjava Ranđelović.

Kako za načelnika u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci mr Milan Ranđelović ispunjava uslove.

Biografija:

Mr Milan Ranđelović rođen je 1980. godine u Nišu, gde je završio gimnaziju „Stevan Sremac“.

 • Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu 2003. i stekao zvanje magistra biotehničkih nauka 2006. godine. Trenutno, u fazi ocene i odbrane doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu pod nazivom „Modeli optimizacije izbora lokacije proizvodnih kapaciteta u funkciji lokalnog
  ekonomskog razvoja“.
 • Od novembra 2001. do 2008. godine radio je u privatnom sektoru na poslovima: supervizora i regionalnog menadžera u Agenciji za istraživanje tržišta i konsalting MEMRB International, Beograd (sada AC Nielsen sa sedištem na Kipru); zamenika generalnog direktora fabrike keksa i biskvita Kalcini
  iz Niša; direktora i suvlasnika privrednog društva Novi Fiaz d.o.o. Prokuplje; u konsultantskoj firmi Grontmij Carl Bro iz Kopenhagena na poslovima eksperta za razvoj klastera MSP u okviru LEDIB programa, finansiranog od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Danske.
 • Od avgusta 2008. angažovan na poslovima saradnika Gradonačelnika Grada Niša u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.
 • Od februara 2009. godine do danas radi kao šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u okviru Službe za poslove Gradonačelnika Grada Niša. Pored radnog odnosa obavljao je i poslove predsednika Upravnog odbora Biznis inkubator centra Niš, člana Upravnog odbora Oblasne razvojne agencije JUG,
  direktora Slobodne zone Jug, člana Regionalnog razvojnog saveta regiona južne i istočne Srbije i konsultanta odbora za lokalni ekonomski razvoj Stalne konferencije gradova i opština.
 • Potpredsednik NALED-ovog Foruma stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj i član Društva ekonomista Niša.
 • Profesionalno angažovan kao rukovodilac razvojnih projekata: Revizija Strategije razvoja Grada Niša 2009-2020; izrada akcionog plana Strategije za period 2009-2014. i akcionog plana Strategije za period 2015-2020; izrada Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Grada Niša 2009 – 2013; uspostavljanje Centra za zapošljavanje; uspostavljanje Naučno-tehnološkog parka TEHNIS Niš; formiranje Regionalne razvojne agencije Jug; formiranje Slobodne carinske zone Jug u Nišu, organizacije Foruma naprednih tehnologija i dr.
 • Angažovan kao koordinator realizacije investicija kompanija: Yura Corporation, Shinwon (Yura Eltec), Benetton, Johnson electric, Leoni, Integrated Micro Electronics, Philip Morris i dr.
 • Autor je više od 15 objavljenih naučnih i stručnih radova i publikacije za unapređenje institucionalne saradnje sa privredom na lokalnom nivou – Vodiča za poslovne savete u izdanju Stalne konferencije gradova i opština.

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Povezane vesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Ne možete kopirati sadržaj!

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com