Zdravlje

Povišen pritisak je najčešće hronično oboljenje

Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak) je najčešće hronično oboljenje savremenog čoveka, kažu u Poliklinici Kardio medika.

Centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska u Poliklinici Kardio medika objedinjuje rad više lekara različitih specijalnosti u cilju bržeg i efikasnijeg ispitivanja i lečenja bolesnika sa hipertenzijom u polikliničkim uslovima.

Posebnu pažnju posvećujemo prevenciji, blagovremenoj i pravilnoj dijagnozi, individualnom izboru antihipertenzivne terapije, sprečavanju, ranom otkrivanju i lečenju komplikacija povišenog krvnog pritiska. Opremljeni smo najsavremenijom opremom za dijagnozu, otkrivanje komplikacija i praćenje osoba sa povišenim krvnim pritiskom što omogućava izbor adekvatne terapije.

Kardio medikaPored tima lekara kardiologa, u lečenju učestvuju i lekari drugih specijalnosti: endokrinolog, nefrolog, neurolog, specijalista ishrane. Na ovaj način pacijent sa hipertenzijom biva za kratko vreme ispitan ambulantno i ordinirana mu je najpovoljnija antihipertenzivna terapija, kažu u Poliklinici Kardio medika.

Terapija hipertenzije podrazumeva istovremenu promenu načina života (loših navika), edukaciju pacijenata i upotrebu lekova uz telefonske konsultacije sa Vašim kardiologom.

Dobra vest: Svi naši pacijenti imaju dobru regulaciju pritiska!

Ispitivanje i lečenje bolesnika sa hipertenzijom u Poliklinici Kardio medika obavlja se po najvišim svetskim standardima, a prema opšte prihvaćenim vodičima dobre kliničke prakse usvojenim u našoj zemlji.

Domen rada Centra za hipertenziju je:
Ispitivanje i lečenje pacijenata sa neregulisanim arterijskim krvnim pritiskom
Ispitivanje uzroka nastanka hipertenzije i dijagnostikovanje sekundarnih oblika hipertenzije
Ispitivanje hemodinamskih parametara kod pacijenata sa primarnom i sekundarnom hipertenzijom u cilju određivanja najpovoljnijeg načina lečenja i vrste antihipertenzivne terapije
Kontrola efikasnosti primenjene terapije putem periodičnih pregleda pacijenata
Utvrđivanje stanja vitalnih organa koji su izloženi komplikacijama zbog neregulisane hipertenzije

Postupak pri ispitivanju bolesnika i primenjene metode pregleda od strane interniste kardiologa obuhvataju:
Detaljan internistički i kardiološki pregled sa analizom elektrokardiograma
Ehokardiografski pregled kod pacijenata sa dokazanom hipertenzijom. Pomoću ovog pregleda moguće je otkriti komplikacije na srčanom mišiću i srčanim zaliscima koji nastaju kao posledica dugogodišnje neregulisane arterijske hipertenzije.

Test fizičkim opterećenjem ( Ergo test ), procena kardiovaskularnog rizika i praćenje vrednosti krvnog pritska u naporu.

Kardio medika.jpg1.jpgAmbulatorni monitoring krvnog pritiska (AMKP) pomoću aparata za 24-časovno registrovanje pritiska i analiza dobijenih vrednosti pritiska putem kompjuterskog programa.
Pregled aparatom za 24-časovno snimanje EKG-a (Holter monitoring EKG-a) kod pacijenata sa simptomima srčane aritmije, omaglice ili gubitka svesti. Na ovaj način moguće je registrovati kratkotrajne i prolazne epizode ozbiljnih poremećaja srčanog ritma koje mogu ugroziti život bolesnika.

Kolor dopler karotidnih i vertebralnih arterija kao cerebrovaskularni skrining. Rano i pravovremeno otkrivanje ateromatoznih promena na zidovima artrija i procena cerebrovasklarnog rizika kao eventualna komplikacija hipertrnzije.

Pregled lekara drugih specijalnosti

Prema proceni interniste kardiologa, pacijent se upućuje na pregled lekara drugih specijalnosti: endokrinologa, nefrologa, psihijatra, neurologa, oftalmologa, vaskularnog hirurga i specijalisti higijene ishrane (dijetetičar), kažu u Poliklinici Kardio medika.

LEKAR SPECIJALISTA NEFROLOG
Vrši procenu bubrežne funkcije na osnovu anamneznih podataka, kliničkog pregleda i laboratorijskih analiza. Donosi zaključak o eventualnom postojanju bubrežnog oboljenja koje igra ulogu u nastanku hipertenzije. Zaključuje o posledicana dugogodišnje hipertenzije na bubrežnu funkciju. Indikuje vršenje posebnih biohemijskih analiza krvi i urina kao i određivanje klirensa uree i kreatinina i 24h proteinurije u cilju ispitivanja bubrežne funkcije. Indikuje i vrši ultrazvučni pregled bubrega i nadbubrežnih žlezda, a primenom Doppler metode ispituje brzinu protoka kroz bubrežne arterije sa ciljem da se isključi suženje bubrežne arterije kao uzrok hipertenzije. Prema potrebi upućuje pacijenta na detaljnije nefrološko ispitivanje.

LEKAR SPECIJALSTA ENDOKRINOLOG
Vrši procenu funkcije endokrinih žlezda (putem fizičkog pregleda pacijenta i pregleda laboratorijskih analiza) čiji bi poremećaj mogao biti uzrok povišenog krvnog pritiska
Indikuje da se izvrši laboratorijska analiza hormona kore i srži nadbubrežne žlezde (aldosterona i kateholamina) kao i hormona štitaste žlezde u cilju utvrdjivanja endokrinog porekla hipertenzije (tumori hipofize, nadbubrežne žlezde – kore i srži i hiperfunkcija štitaste žlezde). Prema potrebi upućuje pacijenta na detaljnije endokrinološko ispitivanje.

LEKAR SPECIJALISTA NEUROLOG
Vrši neurološki pregled pacijenta sa hipertenzijom i simptomima od strane centralnog nervnog sistema(CNS). Na osnovu anamnestičkih podataka pacijenta, kliničkog pregleda i uvida u prethodnu dokumentaciju procenjuje stanje CNS-a i zaključuje o mogućim komplikacijama dugogodišnje hipertenzije. Prema potrebi upućuje pacijenta na detaljnije neurološko ispitivanje.

LEKAR SPECIJALISTA PSIHIJATAR
Procenjuje ulogu vegetativnog nervnog sistema i njegovog povećanog tonusa (dominacija simpatikusa) kod pacijenata sa hipertenzijom. Sagledava opšte somatsko stanje pacijenta. Kroz razgovor sa pacijentom sagledava uzrok napetosti, straha, stresa, hipohondrije. Razgovorom i medikamentnom terapijom pokušava da smanji napetost, anksioznost i poboljša san kod pacijenta sa hipertenzijom.

Na osnovu svih načinjenih pregleda i ispitivanja, internista kardiolog vrši procenu celokupnog stanja pacijenta sa hipertenzijom i svakom pojedinom pacijentu ordinira optimalnu antihipertenzivnu terapiju. Pacijenti dobijaju detaljan izveštaj sprovedenog ispitivanja sa preporučenom terapijom, kažu u ovoj poliklinici.

Neophodno je lečiti hipertenziju, jer se time dovodi do:
~ smanjenja nastanka moždanog udara za 35 – 40%,
~ smanjenja nastanka akutnog infarkta srca za 20 – 25%,
~ smanjenja nastanka srčane insuficijencije za više od 50%.

Najveći broj bolesnika (nekada i preko 80%) ima loše regulisane vrednosti krvnog pritiska.
Zašto je tako mali procenat uspešno lečenih hipertoničara ?
* Polovina bolesnika ne zna da ima hipertenziju,
* Polovina od onih koji znaju se ne leči,
* Polovina od onih koji se leče, ne leči se pravilno,
* Samo 10 do 30% lečenih dostiže ciljne vrednosti krvnog pritiska – pomerimo procente – zajedno.

Naš vodič za hipertenziju “Uputstvo i garancija dobre regulacije pritiska i pulsa” možete preuzeti u Poliklinici.
U svakom trenutku možete zakazati pregled kardiologa koji će odgovoriti na Vaša pitanja, dati savete, predložiti adekvatnu terapiju.

Naš tim kardiologa Vam je na raspolaganju:
Prim. dr med. Dragan Mijalković
Prof. dr sci. med. Ivan Tasić

Prim. dr med. Svetlana Petrović Nagorni
Prim dr sci. med. Miodrag Damjanović
Prim. dr sci. med. Nebojša Krstić
Dr med. Aleksandar Jovanović

Poliklinika Kardio medika
Vojvode Mišića 58, Niš
018/4257 213 064/860 91 41

www.kardiomedika.com

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Ne možete kopirati sadržaj!

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com