Stari Niš

Zakon o obnovi kafana porušenim pod Turcima

Skupština Kneževine Srbije /a kasnije Kraljevine/ zasedala je u Nišu od 23.novembra 1878. godine do Majskog prevrata 29. maja 1903. godine.

Tog novembra 1878. godine, knez Milan je otvorio sednicu Narodne skupštine svojom prestonom besedom. Knez Milan je izuzetno voleo Niš, proglasivši ga svojom drugom prestonicom boraveći vrlo često u njemu sve do 1889. godine kada se odrekao prestola u korist sina Aleksandra.

U periodu od 11 godina doneto je u Nišu od strane Parlamenta više zakona koji su se ticali života i rada države. Zgrada Narodne skupštine u kojoj su održavane sednice, više ne postoji. Nalazila se u nekadašnjoj zgradi osnovne škole (kuća Krivokapskih) na prostoru iza Saborne crkve, srušena u Savezničkim bombardovanjima 1944. godine.

Kuća Krivokapskih, bila škola, održavale se sednice i srušena 1944. u bombardovanju

Na dvanaestoj sednici Narodne skupštine, koja je otpočela sa radom 9. decembra 1878. godine, petog dana ovog zasedanja je donet „zakon o mehanama, koje su u ratu sa Turcima porušene ili sagorene“.

Zakon se odnosio na celu Kneževinu, ali se u njemu poseban osvrt odnosi na oslobođenje i prisajedinjene predele Vranjanskog, Niškog, Pirotskog i Topličkog okruga. Sadržina ovog zakona, koji je zamenio ranije uredbe o mehanama iz 1861, 1864 i 1867. godine odnosila se na objekte, koji su u vihoru rata porušeni ili spaljeni.

Odredbe ovog Zakona upućivali su vlasnike da, na mestima gde su objekti uništeni, podignu nove zgrade po planu i u klasi kakvu su imali ranije. Rok za podizanje objekata je bio šest godina od dana stupanja zakona na snagu. Ukoliko vlasnik uništenog objekta to ne učini u skladu sa zakonom i prema planu i klasi gubio je pravo na podizanje objekta.

Dok je objekat podizan u trajanju od šest godina, vlasnik je imao pravo da obavlja poslove kafedzije ili mehandžije na mestu gde je ranije bila mehana, bez obzira da li na drugom mestu podiže mehanu. Obavljanje ove delatnosti bilo bi po odobrenju ministra unutrašnjih dela, a obraćanje je išlo preko policijske vlasti.

Novi planovi za izgradnju ovih objekata, nisu se davali, već su sopstvenici gradili na osnovu starih planova i dokumenata. Takođe, objekti su mogli da se dižu bez ikakvih taksi.
Zakon je stupio na snagu trideset dana po potpisivanju knjaza. Primenom ovog zakona knez Milan se tada nedvosmisleno opredelio za podizanje novih objekata umesto porušenih starih za vreme rata sa Turcima 1878. godine …..

Izvor: Niški Vesnik

Priredio: Novaković Milan

Ključne reči

Povezane vesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pročitaj i :
Close
Back to top button
Close