Društvo

Inovacije u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Nišu

Znanje se kao izvor dugoročnog ekonomskog rasta nameće još od vremena industrijske revolucije. Jedno od ključnih resursa sa kojima bilo kompanije ili nacionalna privreda treba da raspolažu, a što će im dati konkurentsku prednost, jeste znanje. Obrazovni sistem zemlje predstavljaju fabrike znanja. U njima kao jedan od ulaznih resursa nalazi se student, brucoš, koji se nakon završenog školovanja osposobljava za rad u privredi. Rad profesora i naučnika omogućava da se u ekonomiji znanja kreiraju tako potrebna znanja i veštine, koje se studentima tokom školovanja prenose sa ciljem da se na što bolji način iskoriste za rad u privredi. Možemo videti da ključan element za razvoj svake privrede jesu obrazvone institucije koje su nezaobilazan element ekonomije znanja i ekonomije bazirane na znanju.

1. Ekonomski fakultet u Nišu u procesu “prestrukturiranja” nastave

Jedan od uspešnih fakulteta u ulaganju napora da uspešno pripremi studente za njihov rad u privredi, ali i radi na usavršavanju znanja koje se studentima prenosi tokom školovanja, jeste Ekonomski fakultet u Nišu. Ekonomski fakultet u Nišu ima tradiciju dugu 51. godinu. U tom periodu prošao je različite periode razvoja, prilagođavajući se prvenstveno promenama u okruženju, ali i stalnim uticajem na promene u okruženju. Rezultati fakulteta su jasno uočljivi i za pet decenija svog postojanja iz studentskih klupa izašli su mnogi uspešni privrednici, bankari, računovođe, ali i ekonomisti koji su ostali u oblasti nauke koji danas daju značajan doprinos razvoju ekonomske misli. Na ovaj način fakultet uzima aktivno učešće u razvoju ekonomije znanja i ekonomije bazirane na znanju u našoj zemlji. Ostvareni su i mnogi kontakti i saradnje sa fakultetima u zemlji i inostranstvu, ali i privrednim subjektima. Jedan od izazova sa kojim se fakultet uhvatio u koštac jeste i bolonjski sistem.

ekonomskif2

1.1. Bolonjski proces u “očima” studenta “bolonjca” prve generacije

U našem obrazovnom sistemu od 2005. godine zvanično je uveden bolonjski proces studiranja koji treba da obezbedi viši nivo kvaliteta studiranja. Autor ovog članka je član prve generacije studenata na Ekonomskom fakultetu u Nišu koji je upisao studije po ovom procesu 2007. godine. Na osnovu svog petogodišnjeg iskustva u studiranju mogu reći da zaista bolonjski proces studiranja ima određene prednosti u odnosu na stari sistem studiranja (potreba za redovnim učenjem, aktivno prisustvo nastavi, sistem u kome se ocena dobija ne samo na osnovu znanja već i angažovanja studenta itd.). Nažalost, u periodu sprovođenja bolonjskog procesa utvrđeni su određeni nedostaci u realizaciji ovakvog procesa obrazovanja. Najuočljiviji je infrastrukturni, gde ne postoje fizički uslovi da se nastava odvija sa manjim brojem studenata. Jedan od velikih problema sa kojima se studenti tokom studiranja susreću jeste i nedostatak praktične nastave. Ekonomski fakultet u Nišu zajedno sa studentima konstantno radi na prevazilaženju ovih problema i usavršavanju nastavnog procesa koji sa svakom generacijom daje sve bolje rezultate.

Jedan od brojnih predmeta na kojem sam tokom svog studiranja imao priliku da steknem i praktična znanja i veštine jesu Ekonomika trgovine i Trgovinski menadžment. Predmeti su osmišljeni da se studenti tokom realizacije teorijskog dela nastave aktivno uključe u obradu materije koja je planom i program predviđenja. Tokom predavanja prof. dr Sreten Ćuzović studentima pored detaljnog pojašnjenja pojmova iz oblasti trgovine pruža na uvid i ažurirane statističke podatke koji će pomoći studentu u savladavanju gradiva. Rukovodeći se mislima filozofa i matematičara Rene Dekarta „da je teorija kada se sve zna a ništa ne hoda, a da je teorija bez prakse slepa“ profesor Ćuzović nastoji da kroz Studije slučajeva predavanja učini interesantnijim za studente, nastojeći da kroz interaktivnu nastavu studenta „ćutologa“ učini aktivnim učesnikom u naučno-istraživačkom procesu. Njegovo uvodno predavanje novoj generacije studenata počinje, sa navedenim citatom Rene Dekarta, naglašavajući time značaj povezivanja teorije i prakse.

Brojnim generacijam studenata ostaće u sećanju sentence, prof. dr Sretena Ćuzovića, poput one „da su studenti poslodavci profesorima i saradnicima, oni su potrošači njihovih usluga… studenti su arbitri-ocenjivači (merilo uspšenosti) njihovih usluga, a ne Akreditaciona komisija, kako to mnogi misle“. Naime, po njemu, ideja nije samo u učenju definicija i podela iz oblasti trgovine, već i da se stekne znanje o stanju naše trgovine u odnosu na razvijene svetske ekonomije, da se na osnovu komparativne analize dođe do zaključka koji su to delovi trgovine bolje razvijeni, a koji ne, razlozi za trenutne rezultate, potencijalna rešenja postojećih problema itd. Pitanja poput ovih: kako harmonizovati trgovinsku politiku Srbije sa zahtevima EU; kako razviti koncept elektronske trgovine u Srbiji: ,,nove menadžere za novo informaciono-digitalno društvo“; kako izgraditi novu nacionalnu politiku kvaliteta (ISO 9000, ISO 14000, HACCP standard, ISO 26000-društveno odgovorno poslovanje, ISO 27000); koje su prednosti internacionalizacije trgovinskih lanaca na tržištu Srbije; kako razviti model održivog razvoja trgovinskog sektora u Srbiji kroz sistem uravnoteženih ciljeva: ekonomskih-ekoloških-etičkih i eliminisati monopolski položaj pojedinih kompanija, izazov su studentima za istraživanje. To pokazuju i brojni stručni, semnarski i diplomski radovi iz oblasti trgovine za koje se studenti opredeljuju.

ekonomskif3

2. Profesori i saradnici na fakultetu moraju povezivati teoriju i praksu

Čitajući literaturu iz oblasti trgovine, trgovinskog menadžmenta i marketinga, zapažamo da je prof. Ćuzović jedan od autora-istraživača na projektu Strategija razvoja trgovine Srbije (2003., i 2009., redaktor prof. dr S. Lovreta) čiji je nosilac Ekonomski fakultet u Beogradu i Ministarstvo trgovine. Teorijsko-empirijska saznanja i rezultati do kojih su došli istraživači na ovom projektu od velike su koristi studentima u savladavanju tajni trgovanja u EU, koje u nama (studentima) bude istaživačku radoznalost. Ideja nastave nije samo da se studentu iznesu naučne činjenice, već da se student zainteresuje za oblast kojom se predmet bavi i da svojom radoznalošću da doprinos daljem razvoju ove oblasti ekonomije. Takođe kroz uključivanje studenata u prezentovanje pojedinih nastavnih jedinica, gde student pored osnovne literature ima slobodu u korišćenju i drugih izvora i prikazivanju empirijskih podataka do kojih je tokom pripreme prezentacije došao. Ovakav vid izvođenja nastave omogućava studentu da stekne iskustvo i uvid u poziciju istraživača kao i sticanje potrebnog iskustvo i veštine u prezentovanju svog rada koje će biti od koristi prilikom odbrane svog završnog rada. Uzgred, autor ovog teksta kao student master studija imao je priliku da se upozna i sa „novim“ modelom vrednovanja pristupnih radova studenata, koji se javno brane-prezentiraju na časovima. Pored prof. Ćuzovića rad ocenjuju i studenti, na osnovu anonimnog Upitnika, koji sadrži deset referentnih elemenata metodologije naučno-istraživačkog rada, počev od relevantnosti istraživanog problema, stila prezentacije, referentne literature, do „otvorenih“ pitanja za razmišljanje i predloga ostalih učesnika u nastavi, za poboljšanje rada. Ovakav vid nastave na master studijama predstavlja „pun“ pogodak zahteva Bolonjskog procesa, s jedne strane, i objektivnost ocenjivanja na master završnom ispitu. Na ispitu studentu se daje na uvid i Upitnik sa ocenama, kojim su ga „vrednovale“ kolege, što podsticajno deluje na njegov dalji naučno-istarživački rad.

Vežbe, koje uspešno vodi doc dr Svetlana Sokolov-Mladenović, organizovane su na taj način da se teorijsko znanje koje je stečeno na predavanjima kod profesora dodatno potkrepi primerima iz prakse. Za svake vežbe primpremljen je određen broj studija slučaja koje se studentima daju na uvid. Zajednički grupa studenata koja prisustvuje vežbama analizira dobijene studije slučaja i daje odgovore na pitanja koja su unapred pripremljena. Pored dodatnog utvrđivanja teorijskog gradiva, cilj je i da se steknu veštine koje krase uspešne menadžere u vršenju analize izveštaja i donošenju odluka. I u ovom delu realizacije nastave na predmetu Ekonomika trogvine može se videti da student nije pasivni posmatrač onoga što se dešava na terenu, već naprotiv, aktivni učesnik u nastavi koji svojim idejama, zaključcima i znatiželjom može ponuditi odgovore na neka od brojnih nerešenih pitanja.
Pored aktivnog angažovanja studenata na predavanjima i vežbama prof. dr Sreten Ćuzović zajedno sa doc dr Svetlana Sokolov-Mladenović organizuje i inovacioni seminar pod nazvom „Veštine pregovaranja i umeće sklapanja kupoprodajnog ugovora“ i posetu studenata Produktnoj berzi u Novom Sadu koji 15 godina “trguju” na istoj.

Pored obrađenih noviteta treba istaći da se u okviru predmeta Ekonomika trgovine i Trgovinskog menadzmenta organizuju okrugli stolovi, predavanja po pozivu i naučno-stručne rasprave. Pred studentima su „polagali“ ispit zrelosti: ministar trgovine Republike Srbije, direktor Poreske uprave, direktor Uprave carina, glavni tržišni inspektor, predsednik Privredne komore Srbije, predsednik Saveta potrošača, zamenik direktora Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji itd. Na taj način trudimo se da povezemo teoriju i praksu, testirajući teorijske postavke na poligonu, u praksi. Treba istaći da su studenti četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Nišu, u okviru predmeta Ekonomika trgovine, uradili simulacioni model obračuna PDV, na primeru kompanije „X“ koja je PDV obračunala, ali nije uplatila. Taj primer glavni inspektor Poreske uprave je pohvalio, a Večernje novosti ga objavile pod naslovom „Studenti Ekonomskog fakulteta u Nišu napravili priručnik, uzor, državi“. Nadalje, studenti su u okviru osmišljavanja sajamskog nastupa kompanije izlagača, na Beogrdskom sajmu , prezentirali stategiju nastupa kompanije „X“ što je izazvalo pažnju i pohvle menadžmenta Sajma.

ekonomskif4

3.1. Ekonomski fakultet u Nišu – „promoter“ ekonomske-trgovinske diplomatije

Pored ostalih noviteta koji su „simbol“ prepoznatljivosti Ekonomskg fakulteta u Nišu je i organizovanje inovacionog seminara (takmičenje studenata) „Veštine pregovaranja i umeće sklapanja kupoprodajnog ugovora“. Ideja o organizovanju ovog seminara potekla je od strane prof. dr Sretena Ćuzovića i asistenta-pripravnika Svetlane Sokolov, uz podršku menadžmenta fakulteta i zaposlenih. Interesujući se kod prof. Ćuzovića kako je potekla ideja za ovakav vid nastave na Ekonomskom fakultetu, u okviru grupe predmeta iz trgovine, prof. Ćuzović je autoru ovog tekta rekao sledeće: “izučavati Ekonomiku trgovine i Trgovinski menadžment a ne poznavati veštinu pregovaranja, umeće sklapanja kupoprodajnih ugovora, promociono-komunikacioni miks kompanije, poslovni bonton, etiku i trgovinske običaje pojedinih zemalja, isto je kao ići „prijatelju-poznaniku“ u kuću bez poznavanja njegovog sitema vrednosti, običaja i etičkih načela…“. Prof. Cuzović nije krio ni svoje nezadovoljstvo kada se kao mlad, dipolomrani ekonomista, radeći u Strategiji nabavke tada prepoznatljivog poslovnog sistema „Zastava“ iz Kragujevca, kalio kao „teorijski sveznalica“ na savladavanju tajni veštine pregovaranja i sklapanja kupoprodajnih ugovora. U njegovoj beležnici nalazi se više od 500 Zapisnika sa pregovora o sklapanju ugovora sa dobavljačima na programu proizvodnje i prometa automobila „Yugo-Yugo Amerika“. Priznaje, da je imao prilike da se susretne i sa „ekspert-neznalicom“ pregovračem. Izborom za asistenta na Ekonomskom faultetu u Nišu „rešio“ je da ono što ga nisu naučili njegovi profesori, a što mu je potrebno u trgovinskoj diplomatiji „nauči“ svoje studente. Istina, pored podrške zaposlenih na fakultetu da organizuje inovacione seminare, na ruku mu je išlo i prestrukturirnje modela dogovorno-tržišne privrede u model neoliberalne tržišne privrede. Vlasničko, menadžersko, orgnizaciono i marketinško prestrukturiranje srpske privrede nametnulo je i pitanje izgradnje novog modela ekonomske diplomatije, njenog najvažnijeg segmenta trgovinske-komercijalne diplomatije. Dodatno, internacionalizacija trgovine i globalizacija tržišta bili su mu potvrda o neophodosti organizovanja ovog Inovacionog seminara. Poseban pečat potvrdi ideje prof. Ćuzovića, o organizovanju ovog inovacionog seminara dali su studenti, kako on kaže “elita koja putuje ka EU i svetu… Šaljivo ističući, da je ekonomski mnogo korisnije što ćemo mi imati školovane ekonomske-trgovinske diplomate , dok ne izgradimo prepoznatljiv trgovinsko-industrijski sektor i ne privučemo strane direktne investicije. Školovan kadar biće jedna od komparativnih prednosti Srbije, što potvrđuje i Svetski ekonomski forum, prema čijem izveštaju je Srbija( 2011.) na prvom mestu po izvozu “mozgova”.

3.2. Veštine pregovaranja i umeće sklapanja kupoprodajnog ugovora – „potvrda“ studenata u savladavanju tajni trgovinske diplomatije

Inovacioni seminar pod nazivom „Veštine pregovaranja i umeće sklapanja kupoprodajnog ugovora“ organizuje se na Ekonomskom fakultetu u Nišu, od 2003. godine, u okviru predmeta ekonomika trgovine i Trgovinski menadžment. Cilj ovog seminara jeste da studenti sa Ekonomskog fakulteta steknu praktično znanje i iskustvo iz oblasti trgovine, pre svega oko realizacije kupoprodajnih ugovora i veštine pregovaranja koje nisu samo bitne u sferi ekonomije, već u drugim oblastima (nauka, sport, kultura itd.). Studenti koji su uključeni u realizaciju seminara se dele na dva tima. Jedan tim predstavlja kompaniju prodavca, a druga kompaniju trgovca. Studentski timovi imaju slobodu u kreiranju svoje virtuelne kompanije, i dosadašnji rezultati su pokazali da su studenti jako uspešni u primeni svog teorijskog znanja u kreiranju navedenih kompanija. Pod mentorstvom prof. dr Sretena Ćuzovića i doc. dr Svetlane Sokolov-Mladenović timovi međusobno se sastaju i razvijaju scenario pregovaranja. Cilj jeste da se studentima koji će prisustvovati seminaru prikaže što realističniji tok pregovora. Prilikom izrade scenarija vodi se računa o četiri osnovna elementa marketing miksa (proizvod, cena, promocija i mesto). Pored elemenata o kojima su studenti imali prilike da slušaju na nastavi, u toku pregovora velika pažnja je posvećena i pratećim elementima sastanka, kao što su pozicija članova tima tokom pregovora, poslovni bonton, govor tela, prezentacione veštine, itd. Sam tok pregovora se sastoji iz uvodnog dela, gde svaki od timova ima određeni vremenski period (do 10 minuta) da predstavi svoju kompaniju (misiju, viziju, poslovne rezultate, planove za budući period i ciljeve u saradnji sa suprotnom kompanijom). Ova prezentacija je pre svega namenjena publici koja ima priliku da vidi kreativnost studentskih timova. Nakon uvodnog dela počinje sam proces pregovaranja gde timovi pregovaraju o osnovna četiri elementa marketing miksa. U ovom delu studenti imaju priliku da demonstriraju svoje stečeno teorijsko znanje i način na koje ono može u praksi da se primeni. Na kraju pregovora sledi sumiranje postignutog dogovora između dva tima i rukovanje koje označava uspešno završene pregovore. Novitete sa inovacionog seminara „Veštine pregovaranja i umeće sklapanja kupoprodajnog ugovora“ dnevni list Politika (2003.) objavila je pod naslovom “Iz studentskih klupa u menadžere – primer Ekonomske klinike Ekonomskog fakulteta u Nišu”.

ekonomskif5

a.) Studija slučaja: poligon studentima u savladavanju tajne pregovaranja i sklapanja kupoprodajnog ugovora

Ove godine studenti su oformili dve virtuelne kompanije. Trgovinska kompanija pod nazivom “MSM trade” koju su predstavljali studenti Zorana Kostić, Marija Milosavljević i Miroslav Marinković. Ova trgovinska kompanija posluje na teritoriji cele Srbije i upošljava preko 5000 zaposlenih i u prethodnom periodu ostvarila je prihode od 500 miliona evra. Takođe, ova trgovinska kompanija poseduje i svoju robnu marku “Fresh”. Na suprtonoj strani je kompanija proizvođač “Soja” koju su predstavljali studenti Maja Živković, Milan Marković i Jovana Kocić. Ova kompanija se bavi proizvodnjom posne hrane od soje i njen moto je “Zdrav život”. Za svoje proizvode nagrađivani su više puta na Novosadskom sajmu. Možemo videti da su studenti zaista bili kreativni kada je reč o stvaranju svojih virtuelnih kompanija i tokom predstavljanja istih moglo se zapaziti koliko se u detalje išlo sa razradom poslovanja navedenih virtuelnih kompanija. Seminar je održan 9. maja u sali za sednice na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Studenti su na početku imali po 10 minuta da predstave poslovanje svojih kompanija. Prezentacije su odlično predstavljene i ono što treba pohvaliti jeste što su bili jako inspirativni kada je reč o dizajnu svojih prezentacija. Prezentacije su dizajnirane da privuku pažnju publike, ali ne i da zamaraju sa previše detalja. Na ovom polju su se pokazali kao pravi profesionalci. Nakon prezentacije usledio je deo sa pregovorima. Teme oko kojih su vršeni pregovori jesu portfolio proizvoda koji se nudi trgovinskoj kompaniji, cena i marža, pozicioniranje robe u prodajnim objektima trgovinske kompanije, uslovi isporuke i plaćanja itd. Pored uspešnog vođenja pregovora, studenti su demonstrirali i poslovni bonton, gde su svojim kolegama prisutnim na seminaru ukazali na važnost govora tela prilikom pregovaranja, načina na koji se obraćaju pregovarači jedni drugima, pozicija članova timova prilikom pregovora, redosled obraćanja prilikom pregovora itd. Svi ovi elementi, iako na prvi pogled zvuče zanemarljivo, čine značajan element u svakim pregovorima. Na kraju, nakon pregovaranja, usledila je ceremonija rukovanja koja je pokazala da su timovi uspešno zaključili pregovore. Na osnovu viđenog može se zaključiti da su studenti odlično demonstrirali svoje teorijsko znanje koje je stečeno na predmetima Ekonomika trgovine i Trgovinski menadžment i pokazali se kao pravi profesionalci koji će sutra biti ključan deo u radu nekih od privrednih subjekata. Da ovo nije samo mišljenje autora ovog članka, pokazuje i mišljenje članova ovogodišnjeg žirija i prisustvo preko 150 studenata fakulteta ovom seminaru.

b) Studente je ocenjivao stručni žiri: AD “Merkator S” i “Delez Srbija”

Žiri, kao i prethodnih godina pored profesora sa fakulteta, čine i osobe iz privrede. Ove godine to su bili predstavnici Merkatora (mr Stanka Čurović, Robert Kotnik i Srđan Brać) i predstavnici Deleza (Sanja Subotić Trninić i Nikola Balaban). Komisija ima za cilj da oceni nastupe studentskih timova, njihovu angažovanost i naravno da podele svoje iskustvo sa učesnicima seminara i savetima pomognu studentima u njihovom daljem usavršavanju. Ovakav seminar je i odlična prilika da se studenti upoznaju i sa radom trgovinskih lanaca i mogućnostima da se kod njih obavi studentska praksa. Članovi komisije istakli su da su studenti odlično pripremili simulaciju i da su na pravi način prikazali svoje stečeno teorijsko znanje i time sa najboljom ocenom potvrdili da su napori prof. dr Sretena Ćuzovića i doc. dr Svetlane Sokolov-Maldenović da nastavu približe studentima i aktivno ih uključe u njenu realizaciju pravi način da se studenti pripreme sa sutrašnji rad u privredi. Članovi komisije izrazili su zainteresovanost da se studenti tokom svojih studija uključe u njihov rad što će bez ikakve sumnje doprineti poboljšanju kvaliteta stečenog znanja studenata i njihovim veštinama. Na predlog prof. Ćuzovića, a za potrebe stručne prakse studenata, potpisan je protokol o saradnji Ekonomskog fakulteta u Nišu, sa: Privrednom komorom Srbije, AD “Merkator” i kompanijom “Delez”. Po mišljenju autora ovog teksta spoj teorije i prakse je dobitna kombinacija za napredak naše ekonomije, tj. da dok su studenti radoznali i puni energije za učenjem, da im se obezbedi mogućnost da steknu i praktična znanja, što će sigurno doprineti njihovom bržem zaposlenju nakon diplomiranja, ali i mogunostima da se kasnije bave daljim istraživanjima, ukoliko odluče da ostanu u vodama nauke.

Autor ovog teksta je imao prilike da bude jedan od učesnika ovog seminara. Stečeno znanje i iskustvo sa seminara su mi poslužili u svom daljem obrazovanju, jer kao što je navedeno u tekstu, veštine pregovaranja, prezentacione veštine i umeće sklapanja dogovora je u svim oblastima potrebno i jako korisno, počevši od nauke, preko sporta, kulture, a naročito u privredi. Na osnovu stečenog znanja uspešno sam unapredio svoje prezentacione veštine koje su korisne prilikom prezentovanja radova na skupovima na kojima sam bio, a posebno do izražaja je došlo na predavanju na Festivalu nauke o Ekonofizici koje sam imao prilike ove godine da držim. Pored prezentacije svojih radova unapredio sam i veštinu sopstvenog predstavljanja.

Na kraju može se zaključiti da aktivnosti koje se sprovode na predmetima Ekonomika trgovine i Trgovinski menadžment na Ekonomskom fakultetu u Nišu, počevši od realizacije same nastave i vežbi, pa preko seminara i posete Produkntoj bezi u Novom Sadu daju značajan doprinos u usavršavanju znanja studenata. Autor je mišljenja da postoji još puno prostora za još veći angažman studenata na realizaciji navedenog seminara, koji treba proširiti da bude događaj na nivou Univerziteta i okupiti studente sa svih fakulteta kojima će znanje o veštinama pregovaranja sigurno pomoći u daljem profesionalnom razvoju.

Prof. dr Sreten Ćuzović studentima je predstavio ideju o formiranju Centra za ekonomsku-trgovinsku diplomatiju na Ekonomskom fakultetu u Nišu, u kojoj će studenti imati prilike da teorijski i praktično izučavaju „tajne“ ekonomske-trgovinske diplomatije. Na predvanjima prof. dr Sretena Ćuzovića imali smo priliku da se upoznamo sa ekonomskom diplomatijom, njenim užim segmentom, komercijalnom-trgovinskom diplomatijom, na kojoj će polagati „ispit” zrelosti kreatori ekonomske politike u Srbiji, menadžeri, zaposleni i duštvo u celini. Po njemu, razloga za to ima na pretek: pridruživanje Srbije Evropskoj uniji iznedrilo je potrebu rebrendiranja naše zemlje, koje predstavlja svojevrsni zaokret u strateškom pozicioniranju privrede Srbije na tržištu EU. Ova ideja naišla je na podršku studenata i studentskih organizacija i može se očekivati da će podržati menadžment fakulteta i zaposleni, i da će uskoro i zaživeti. Naime, među velikim brojem studenata postoje i talneti koji svoju karijeru mogu izgraditi radom na fakultetu ili u naučnim institucijama. Takve talente je potrebno prepoznati još na nivou osnovnih studija i pod dobrim mentorom takvi studenti u budućnosti mogu dati značajan doprinos razvoju ekonomske misli, ali i uspešnosti rada samog fakulteta. Pored prethodno navedenog, studenti bi radom u ovakvim timovima stekli veštine i iskustvo u radu u timovima koji je danas jako zastupljen i u privredi i nauci. Takva grupa predstavlja odličan početak za rad studenata u privredi, gde studentski timovi kroz razne projekte mogu biti angažovani od strane kompanija za realizaciju pojedinih projekata (istraživanje tržišta, osmišljavanje marketinških strategija…). Spoj teorije i praske i aktivnije angažovanje studenata u praksi je ključ za dalje napredovanje i razvoj naše ekonomije i obrazovnog sistema.
Studenti su prepoznali napore predmetnog nastavnika i saradnika, pa su u znak zahvalnosti u dva navrata putem Zahvalnice “nagradili” prof. Ćuzovića (1998. i 2003.). Ovim se ne iscrpljuje “lista” partnerskih odnosa studenti-profesor-saradnik. Na poslednjoj sednici Nastavno Naučnog veća, šk. 2011/2012., student prodekan u okviru tačke dnevnog reda: Povezivanje teorije i prakse, javno je pohvalio (u ime studenata) predmetne profesore iz Ekonomike trgovine i Trgovinskog menadžmenta.

(Autor: Zoran Tomić, student master studija, Ekonomski fakultet, Niš)

Literatura:

1. Ćuzović, S., “Bolonjski proces – pretpostavka za harmonizaciju našeg visokog obrazovanja sa evropskim”, Međunarodni naučni skup Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, Ekonomski fakultet, Niš, 2006. godine.
2. Ćuzović, S., Poslovni bonton i pregovaranje, (inovacioni seminar-predvanje po pozivu), KLER, Grad Niš-opština Medijana, Niš, decembar 2010.
3. Sokolov-Mladenović S., “Prilagođavanje Ekonomskog fakulteta u Nišu izazovima Bolonjskog procesa, Osvrt na inovacioni seminar “Veštine pregovaranja i umeće sklapanja kupoprodajnog ugovora”, Poslovna politika, vol. 37, Beograd, 2008. godina.
4. Grupa autora, (redaktor: M., Prljić), Nova ekonomska diplomatija, CIVIS, Beograd, 2012.
5. Grupa autora, (redaktor: dr S. Lovreta),Strategija razvoja trgovine Srbije, Ekonomski fakultet-Ministarstvo trgovine i usluga, Beograd, 2009.
6. Dašić, D., Ekonomska diplomatija, Univerzitet Alfa, Beograd, 2010.
7. Dašić, D., Principi internacionalne ekonomije, Univerzitet Alfa, Beograd, 2009.
8. Mercator-S unapređuje praktična znanja studenata, http://www.crier.rs/www/index.php?idstr=13

 

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Povezane vesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Ne možete kopirati sadržaj!

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com