Kultura

Niš dobio svoj “Ruski kutak”; Donirano 3000 knjiga Narodnoj biblioteci

NVO “Ruska humanitarna misija” donirala je niškoj Narodnoj biblioteci “Stevan Sremac” 3000 knjiga na ruskom jeziku, čime su nastavili sa dobrom praksom pomoći našem narodu.

Pret­hod­ne nedelje Na­rod­na bi­bli­o­te­ka „Ste­van Sre­mac” u Ni­šu do­bi­la je ovu ve­li­ku do­na­ci­ju i svoj lični “ruski kutak”. Na sve­ča­no­sti otva­ra­nja Ru­skog kut­ka pred­stav­nik mi­si­je Alek­sej Pol­kov­ni­kov uru­čio je So­nji Šu­ko­vić, di­rek­tor­ki ni­ške usta­no­ve pr­vih 3.000 na­slo­va na ru­skom je­zi­ku, koji će bi­ti smešteni u po­seb­nom pro­sto­ru jed­ne od naj­ve­ćih bi­bli­o­te­ka u na­šoj ze­mlji. Na­red­nih go­di­na literatura na ruskom jeziku će se do­dat­no obo­ga­titi no­vim iz­da­nji­ma a „Ruski kutak“ će raditi kao ruski centar literature, nauke i kulture u ovom regionu.

Ova donacija deo je projekta “Ruski kutak” koji je usmeren ka stvaranju još tešnje veze između srpskog i ruskog naroda. U Beogradu je ovaj projekt realizovan pri Gradskoj biblioteci grada Beograda u saradnji sa Ruskim fondom kulture, a samostalno su “Ruske kutke” otvorili i u Zrenjaninu, Kruševcu, Beloj Crkvi i Medveđi.

“Ruska humanitarna misija” će nakon realizacije ovog projekta nastaviti da radi na projektu pod nazivom “Pametne učionice ruskog jezika”, pri školama i dečijim vrtićima širom Srbije.


«Ruska Humanitarna Misija» (RHM) — je neprofitna organizacija, osnovana radi ostvarivanja humanitarne, pravozaštitne i filatropske delatnosti sa ciljem pružanja pomoći stradalima u socijalnim, nacionalnim, religioznim i vojnim konfliktima, žrtvama represije, izbeglicama, privremeno raseljenim licima, a takođe sa ciljem učvršćivanja mira, prijateljstva i sloge među narodima, predupređivanju socijalnih, nacionalnih i religioznih konflikata.

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Povezane vesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Ne možete kopirati sadržaj!

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com