Društvo

NEMA VIŠE: Zapošljavanja, vožnje službenim kolima, reprezentacija

Direktori niških javnih preduzeća i ustanova imaju deset dana da gradonačelniku Niša Darku Bulatoviću, dostave spisak zaposlenih sa tačno preciziranim statusom radnika, ovo je samo jedna od trinaest tačaka mera štednje koje je na predlog gradonačelnika usvojilo Gradsko veće.

“Trošilo se na svim pozicijama, spreman sam da odredim pravce razvoja grada i prioritete. Imam osećaj da su se uvek izdvajala sredstva za sve. Najmanje se mislilo na građane i njihove potrebe”, kaže Darko Bulatović.

Trinaest tačaka mera štednje doneće rezultate uveren je on, kaže najbitnija je odgovornost.

“Prvi efekat koji treba da se postigne je odgovornot prema ovom narodu, to je prvi efekat. Nije prirodno da bilo ko, bilo gde putuje a da od tog putovanja, nisu obezbeđenja sredstva u korist građana -putovanja radi putovanja”, kaže Bulatović.

Darko BulatovićSvakog petka uprave javnih preduzeća i ustanova moraju da organizuju otvoreni dan, kako bi građanima bila pružena pomoć od same uprave, jedna je od mera štednje.

Tačan broj zaposlenih u javnim preduzećima je još uvek nepoznanica ali je zato broj radnika u Gradskoj upravi poznat.

Na dan 30. jun u Gradskoj upravi je zaposleno 776 radnika, kad budem otišao sa ovog mesta taj broj ne sme biti veći ni za jedan. Potrudiću se da ovaj broj bude smanjen, a to će zavisiti od potreba i procesa rada ali u svakom slučaju če biti smanjen”, rekao je gradonačelnik Niša.

Od ukupnog broja radnika u Gradskoj upravi, na neodređeno vreme je zaposleno 709, 21 na određeno, 46 onih koji se vode kao fukcioneri, a lica koja su u gradskoj upravi van radnog odnosa ima 16 po Ugovoru o delu i 56 po programu privremeno-povremeni poslovi.

Sankcije za one koji se oglušuju o mere gradonačelnika.

„Ako bilo ko bude prekršio ovo upozorenje, to bi podrazumevalo obaveštavanje javnosti o tome da određeni subjekti u lancu, se ne pridržavaju onog što je osnovno ljudsko načelo danas – pravo da i drugi ljudi žive. Učiniću sve, da svi imamo odgovorniji odnos prema sugrađanima nego što smo imali do sada”, rekao je Bulatović.

Upitan za broj radnika u javnim preduzećima i ustanovama, gradonačelnik Niša je obećao da će takav podatak imati za desetak dana.

Mere štednje prenosimo u celosti!

Z A K Lj U Č A K
U VEZI SA ORGANIZACIJOM RADA I MERAMA ŠTEDNjE
U JAVNOM SEKTORU GRADA NIŠA

1. Preporučuje se rukovodiocima organa (načelnicima Gradskih uprava, Pravobranilaštvu Grada Niša) i službama Grada, direktorima javnih i javno komunalnih preduzeća, ustanovama i drugim subjektima čiji je osnivač Grad, da organizuju prijem građana, po pravilu, svakog petka u toku celog radnog vremena.
Prijem građana treba da bude organizovan na način da rukovodilac, druga odgovorna lica i zaposleni prilagode svoj rad, kako bi se prijem građana odvijao u punom kapacitetu.
Potrebno je da se uvede jedinstvena baza podataka o prijemu građana koja sadrži podatake o podnosiocu zahteva, predmetu na koji se zahtev odnosi, kretanju predmeta, sa rokom i načinom rešavanja zahteva.

2. Posebno se preporučuje direktorima javnih i javno komunalnih preduzeća da preduzmu sve potrebne mere kako bi se omogućilo svim građanima, a posebno socijalno ugroženim, izmirenje novčanih obaveza, uz mogućnost plaćanja na mesečne rate i korišćenje svih raspoloživih olakšica, u skladu sa propisima.

3. Gradsko veće preporučuje subjektima navednim u tački 1. da zabrane službena putovanja (inostranstvo i Republika Srbija), osim u slučajevima redovne saradnje sa državnim i drugim organima, a kada to delatnost kojom se bave nalaže.

4. Gradsko veće Grada Niša navedenim subjektima preporučuje zabranu upotrebe službenih vozila u privatne svrhe, kao i prevoženje na posao i sa posla.

5. Preporučuje se ukidanje reprezentacije (ukidanje troškova za ugostiteljske usluge, poklona, štampanog i nabavke drugog materijala namenjenog reprezentaciji i ostalih troškova reprezentacije).

6. Nadzornim odborima u preduzećima i upravnim ili nadzornim odborima, odnosno drugim odgovornim licima u ustanovama se preporučuje donošenje pravilnika o regulisanju korišćenja službenih vozila i propisivanju adekvatnih mera štednje.

7. Preporučuje subjektima na koje se ovaj zaključak odnosi da zabrane nova zapošljavanja na određeno i neodređeno vreme, kao i zaključivanje novih ugovora o delu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova i angažovanje preko trećih lica.
Obavezuju se odgovorna lica organa i službi Grada, preduzeća, ustanova i drugih subjekata čiji je osnivač Grad da u roku od 10 dana daju predlog sa obrazloženjem za redukovanje određenog broja koji se može kretati do 50% zaključenih ugovora o delu, ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova, ugovora o angažovanju preko trećih lica, uz dostavljanje Gradskom veću Grada Niša svih navedenih ugovora.
Preporučuje se navedenim subjektima da u roku od 10 dana sa posebnom pažnjom preispitaju sve postojeće akte o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme, uz dostavljanje Gradskom veću predloga sa obrazloženjem za raskidanje radnog odnosa na određeno vreme, koji se može kretati do 50%, uz dostavljanje svih akata Gradskom veću o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme.
Svi navedeni predlozi iz stava 2. i 3. tačke 7. se odnose isključivo na zaposlene u administraciji, a ne na izvršioce u okviru osnovne delatnosti kojom se bave.
Ukoliko proces rada bude zahtevao, predlog odluka se može korigovati do mere održivosti sistema.

8. Angažovanje trećih lica za obavljanje sezonskih poslova (angažovanje studenata preko zadruge i sl.) je opravdano samo kod službi koje su u dosadašnjem periodu imale potrebu za takvom vrstom angažovanja.

9. Obavezuju se rukovodioci na koje se odnosi ovaj zaključak, da na mesečnom nivou dostavljaju izveštaj o merama štednje članovima Gradskog Veća resorno zaduženim za određena područja, sa posebnim osvrtom na to koliko su rashodi smanjeni u odnosu na planirane.

10. Svi navedeni subjekti, posebno direktori javnih, javno komunalnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad, primarnu poslovnu komunikaciju imaju sa resorno zaduženim članom Gradskog veća, a sa Gradonačelnikom uz obavezno prisustvo resorno zaduženog člana Gradskog veća.

11. Obavezuju se rukovodioci navedenih subjekata da, u roku od dva dana dostave Gradskom veću listing zaposlenih i angažovanih lica po svim osnovama (sa kvalifikacionom strukturom zaposlenih i angažovanih i radnim mestom odnosno opisom posla koji obavljaju), na dan stupanja na funkciju rukovodioca i listing zaposlenih i angažovanih lica sa navedenim elementima, zaključno sa 20.07.2016. godine.

12. Nalaže se rukovodiocima da zaposlenom za svaki sat koji po nalogu pretpostavljenog rade duže od punog vremena, omoguće ostvarivanje prava na sat i po slobodnog, što je regulisano Aneksom posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, uz preporuku da, svuda gde je to moguće i ostali subjekti na koje se ovaj zaključak odnosi primenjuju navedeno.

13. Sva odgovorna, zaposlena i angažovana lica su dužna da poštuju radnu disciplinu i radno vreme.

14. Uvid u sprovođenje ovog zaključka biće vršen od strane Gradskog veća Grada Niša na dnevnom nivou, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

 

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Povezane vesti

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com