Ključne reči Tursko doba

Ključna reč: tursko doba

Stagnacija Niša u drugoj polovini XVI veka

Prema popisnom defteru nastalom posle 1550.godine, u Nišu je bilo naznačeno 277 zgrada, od kojih su 43 hrišćanske, da bi u poslednjoj četvrtini veka...

Obeležen Dan oslobođenja od Turaka

Povodom 11.januara, Dana oslobođenja Niša od Turaka, delegacije Grada, opština, vojske, policije i udruženja građana položile su vence na spomenik oslobodiocima u centru Niša.   Pre...

Nacionalno-politička akcija Nišlija za oslobođenje 1860-1877.

U političkim vezama Nišlija sa srpskim vlastima krajem 1850-ih i početkom 1860-ih godina počeo se isticati Nikola-Kole Rašić. On je 1858. prešao u Srbiju...

Džamije i mesdžide, zavije ili tekije …

Pored tvrđave, sultan Muratove džamije i mosta, u Nišu su trajno postojale druge državne zgrade skromnijeg izgleda: sudnica, menzulana, ambari i dr. Te zgrade...

Niš kao „vilajet“ i „nahija“ u tursko doba

Turska vlast je zavodila vojnoadministrativno uređenje na osvojenom tlu, prilagođavajući se zatečenom stanju. Zbog toga je u granicama Osmanske države Niš postao središte osnovne...

Turska osvajanja u XIV i XV veku, Niš osvojen 1386

Niš se nalazio na glavnom pravcu turskih osvajanja. Već 1381. godine, čete Osmanlija su prodrle u Pomoravlje i okolna područja. Turci su nasiljem i...

DANAS SVAKI SRBIN MORA DA BUDE PONOSAN: Ovo je VELIKI boj...

Borbe su vođene nekoliko nedelja, posada se herojski branila, pre nego što im je u pomoć stigao odred vojske pod komandom Stanoja Glavaša U Deligradu...

Obnova Turske vlasti 1690

Posle turskog osvajanja Niša u njemu su obnovljene ustanove koje su omogućavale život u gradu i postupno savlađivanje njegove okoline: gradska posada, kadija, verske...

Dubrovačka kolonija u Nišu na vrhuncu u XVI veku – Niš...

U drugoj polovini XV veka i u prvim decenijama XVI veka, Niš se nalazio po strani od osnovnih tokova dubrovačke trgovine. Glavni prodor u...