Ključne reči Radovi

Ključna reč: radovi

JKP Naissus: U Rajićevoj ulici povremeni prekidi vodosnabdevanja zbog radova na...

U ulici Rajićevoj ispred broja 33, obavljaće se radovi na priključnoj vezi, 9. decembra, u vremenu od 9 do 15 časova. Zbog intervencije na popravci...

JKP Naissus: Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Ekipe JKP "Naissus" danas će, pored redovnih aktivnosti, raditi u ulicama: ul. Dejana Mančića, N.Banja - ul. Tošketova bb, kod pumpne stanice, ul. Dragoljuba...

Parking servis: Radovi na signalizaciji i javnom osvetljenju

JKP „Parking servis“-Niš - Služba signalizacije, javnog osvetljenja i održavanja dana 06.12.2018. godine planira sledeće aktivnosti: Javno osvetljenje: -Radovi na zameni sijalica u GO Crveni krst,...

JKP Naissus: Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Zbog kvara na vodovodnoj mreži u naselju Ratko Jović, u ulici 25. maj, u toku dana će doći do prekida u vodosnabdevanju u ovoj...

Parking servis: Radovi na signalizaciji i javnom osvetljenju

JKP „Pаrking servis“-Niš - Službа signаlizаcije, jаvnog osvetljenjа i održаvаnjа dаnа 05.12.2018. godine plаnirа sledeće аktivnosti: Jаvno osvetljenje: -Rаdovi nа zаmeni sijаlicа u GO Crveni krst,...

JKP Naissus: Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Ekipe JKP "Naissus" danas će, pored redovnih aktivnosti, raditi u ulicama: N.R.Jović, ul. 25.Maj bb, -Raša-promet-, M.Brdo ( ispod P.S Mramor II ), selo...

Parking servis: Radovi na signalizaciji i javnom osvetljenju

JКP „Parking servis“-Niš - Služba signalizacije, javnog osvetljenja i održavanja dana 03.12.2018. godine planira sledeće aktivnosti: Javno osvetljenje: Radovi na zameni sijalica u GO Palilula ...

JKP Naissus: Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Došlo je do ozbiljnog kvara na elektroinstalacijama u pumpnoj stanici, u Belopalanačkoj ulici, saopštio je Naissus. Zbog radova na popravci havarije, biće u prekidu vodosnabdevanje...

JKP Naissus: Radovi i za vikend

Za subotu 01.12.2018.god. su planirani radovi u ulici Vojvode Vuka, kod broja 12. Zbog popravke vodovodne mreže moguć je prekid vodosnabdevanja u istoj ulici...

JKP Naissus: Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Ekipe JKP "Naissus" danas će, pored redovnih aktivnosti, raditi u ulicama: Mezgraja - ul. M. Tita, ul. Vojislava Ilića bb ( kod Medicinske škole...

JKP Naissus: Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Ekipe JKP "Naissus" danas će, pored redovnih aktivnosti, raditi u ulicama: Supovac; kod "PS", ul. Vojvode Vuka, ugao ul. Katićeva i ul. Kraljevića Marka,...

Parking servis: Radovi na signalizaciji i javnom osvetljenju

JKP „Parking servis“-Niš - Služba signalizacije, javnog osvetljenja i održavanja dana 28.11.2018. godine planira sledeće aktivnosti: Javno osvetljenje: Radovi na zameni sijalica u GO Crveni...

Parking servis: Radovi na signalizaciji i javnom osvetljenju

JKP „Parking servis“-Niš - Služba signalizacije, javnog osvetljenja i održavanja dana 28.11.2018. godine planira sledeće aktivnosti: Javno osvetljenje: Radovi na zameni sijalica u GO Crveni Krst...

JKP Naissus: Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Ekipe JKP "Naissus" danas će, pored redovnih aktivnosti, raditi u ulicama: ul. Vojislava Đukića bb, selo G. MeđurovoD.Toponica, Ivan Stanojević,ul.Ljubićka,Čokot, ul.29.novembar,ul. Knjaževačka. - Došlo je...