Ključne reči Krojači

Ključna reč: krojači

UDRUŽENJE ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA : Mladi ne žele da sednu za...

Činjenica je da kod brojnih preduzetnika  trenutno rade  starija lica koja su, mahom, ranije  radila u velikim sistemima, a da mladi ne vide sebe ...