Savetovalište za pacijente sa srčanom slabošću Niškog područja obeležava Svetski dan srca

Svetski dan srca tradiconalno podseća građane na važnost redovnih pregleda i zdravih životnih navika, ali je ove godine fokus na značaju rane dijagnostike i dostupnosti inovativne terapije u lečenju kardiovaskularne bolesti sa najlošijom prognozom – srčane slabosti. Srčana slabost zauzima prvo mesto po uzroku hospitalizacije starijih od 65 godina. Ova bolest se u ranoj fazi … Nastavi sa čitanjem Savetovalište za pacijente sa srčanom slabošću Niškog područja obeležava Svetski dan srca