Kome se preporučuje i kako do lečenja u hiperbaričnoj komori?

Lečenje hiperbaričnom oksigenacijom predstavlja pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, koje se ostvaruje u skladu sa Parvilnikom o načinu, postupku i indikacijama za upućivanje osiguranih lica na lečenje hiperbaričnom oksigenacijom (Službeni glasnik RS, broj 81/15) koji je stupio na snagu oktobra 2015. godine. INDIKACIJE ZA LEČENJE HIPERBARIČNOM OKSIGENACIJOM Lečenje hiperbaričnom oksigenacijom se ostvaruje na teret sredstva … Continue reading Kome se preporučuje i kako do lečenja u hiperbaričnoj komori?