Društvo

Novi zakon daje borcima status boraca

Javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članovima njihovih porodica, završena je danas u Nišu, pošto su prethodno mišljenje o nacrtu izneli učesnici 14 javnih rasprava širom Srbije.

Po rečima državnog sekretara Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Svetozara Aleksova, nacrtom zakona narednih meseci baviće se radna grupa kako bi konačna verzija na jesen mogla da se nadje pred poslanicima republičkog parlamenta.

„Ključna stvar je da se država opredelila da u novom zakonu ne umanji ni jedno pravo koje sada imaju borci i boračke porodice. Zakon će biti proširen nekim novim pravima“, izjavio je Aleksov.

On je istakao da borci dobijaju puno prava, izmedju ostalog status boraca, a do sada su bili borci, jer imaju upisano u boračkoj knjižici da su bili na terenu.

Foto: B. Lj.

„Borcima se priznaje penzijski staž u dvostrukom trajanju i ostvariće pravo na borački dodatak i boračku legitimaciju. Već su u toku pregovori da odredjena kategorija boraca dobije mogućnost lečenja na Vojnomedicinskoj akademiji za odredjeni spektar bolesti. To pravo do sada nisu imali“, rekao je Aleksov.

Prema njegovim rečima očekivanja boračkih organizacija su da se u ovoj godini odjednom reše svi problemi boraca „u kompletnom obimu“, ali „to nije realno“.

„Borci žele da im ovog momenta bude priznat širok krug prava i prinadležnosti, ali je to nerealno. Realno je da se priznaju odredjena prava i da za godinu, dve, kada se materijalni položaj države još poboljša da se poveća iznos prinadležnosti. Visina prinadležnosti menjaće se tokom vremena, svaki rast prosečnih plata i penzija za kategoriju boraca podrazumevaće rast njihovih ličnih primanja“, istakao je Aleksov.

On je naglasio da je mnogo novog uneto u zakon da bi borac bio zašitćen i da posle 65. godine „ne bude prinudjen da prosi kao u pripovetkama“, već da ima svoja primanja na osnovu statusa borca.

Po njegovim rečima, nacrt zakona se ne bavi ratnim dnevnicama, jer su kroz vojni sistem dnevnice isplaćene.

Koordinator radne grupe za izradu Nacrta zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članovima njihovih porodica Saša Dujović kazao je da su Nacrtom sagledani svi borci i borački status će dati svakom borcu koji je učestvovao u borbama za očuvanje suvereniteta i integriteta naše zemlje od 1990. do 1999. godine.

Foto: B. Lj.

„Borci do sada u zakonu nisu imali ni jedno pravo. Sve što su izborili, izborili su štrajkovima i pojedinačnim borbama. Želimo da zakonom uvedemo borce u pravo i obezbedimo im materijalna davanja. Koliki će to iznosi biti videćemo, vodićemo računa o mogućnostima i interesima države, jer ova Vlada ne želi da da obećanje koje neće ispuniti“, izjavio je Dujović.

On je kazao da Nacrt zakona izmedju ostalog predvidja isplatu boračkog dodatka za borce koji ni po jednom drugom osnovu nemaju pravo na penziju.

„Osnova zakona je popis i kategorizacija boraca. Potrebno je da se napokon zna ko je borac. Zadnji podatak iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja pokazuje da je 128.000 boraca ostvarilo pravo na staž u dvostrukom trajanju za vreme napada NATO. Pretpostavljam da će biti 250.000 do 300.000 boraca koji će imati benefit od svoje države“, rekao je Dujović.

Predstavnik niškog Udruženja veterana – ratnih invalida ratova od 1990. godine Ljubiša Stamenković objasnio je je da članovi tog udruženja nisu zadovoljni Nacrtom zakona jer pravi razliku izmedju boraca iz 1992. i 1993. godine, i boraca iz 1999. godine.

Foto: B. Lj.

„Mi tražimo da se ne pravi diskriminacija izmedju veterana, jer se sada borci iz 1992. i 1993. godine ne spominji u Nacrtu. Tražimo takodje da se borački dodatak isplaćuje u zavisnosti od broja dana učešća u ratu“, istakao je Stamenković.

On je kazao da je Udruženje veterana dostavilo Ministarstvu za rad 14 predloga za dopunu Nacrta zakona, ali ni jedan predlog nije uvažen.

Predstavnik „Jedinstvenog gvozdenog puka“ iz Niša Jovan Šutović rekao je da Nacrt zakona štiti državni budžet jer je njime obuhvaćen vrlo mali broj ljudi i većina boraca je van zakona.

Kako je kazao Šutović, to udruženje traži da se socijalni problemi boraca ne rešavaju na lokalnom nivou, već da Nacrt zakona obezbedi njihovo jedinstveno rešavanje na nivou čitave države.

Ključne reči

Povezane vesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button
Close