Zdravlje

Grad predložio mere za smanjenje aerozagađenja

Radna grupa za smanjenje aerozagađenja u Nišu predložila je predlog kratkoročnih i dugoročnih mera zaštete građana, objavljeno je na sajtu Grada Niša.

KRATKOROČNE MERE

 • Uspostavljanje registra emitera i katastra aerozagađenja radi donošenja dugoročnih i efikasnih mera radi podizanja kvaliteta vazduha;
 • Izrada plana kvaliteta vazduha aglomeracije Niš;
 • Redovno, tačno i blagovremeno informisanje građane o kvalitetu vazduha u gradu;
 • Zaštita osetljivih kategorija stanovništva, ali i zdravih osoba.
 • Redovno informisanje građana o dozvoljenim aktivnostima stanovništva i zdravstveni saveti u danima kada je visoko zagađenje vazduha. Neophodno je da institucije na gradskom i nacionalnom nivou daju jasne i precizne uputstva putem dostupnih sredstava javnog informisanja o dozvoljenim aktivnostima starijih osoba, trudnica, dece, osoba koje pate od hroničnih plućnih ili srčanih oboljenja, ali i zdravih osoba.
 • U danima ekstremnog zagađenja vazduha efikasnije regulisanje saobraćaja u saradnji sa upravom Saobraćajne i Кomunalne policije, čime bi se ostvario bolji i brži protok u centralnoj gradskoj zoni;
 • Efikasnije regulisanje saobraćaja i brzi protok vozila na raskrsnicama i saobraćajnicama (merači protoka vozila, merači aerozagađenja i tajmeri na svetlosnim signalizacijama – semaforima, kao indikatori uspešnosti mera);
 • Uvođenje besplatanog parkinga za električna i hibridna vozila;
 • Unapređenje biciklističkog prevoza na području grada;
  Кao prioritet u urbanom razvitku voditi računa o dozvoljenoj spratnosti i ne dozvoliti gradnju u najgušće naseljenim, centralnim delovim grada;
 • Izrada PGR zelenih površina za pet opština na teritoriji Grada Niša;
 • Pored saobraćajnica obezbediti postojanje zaštitnog zelenog pojasa;
 • Stalni inspekcijski nadzor i stalna kontrola svih zagađivača na teritoriji grada;
 • Pojačana kontrola ložišta industrijskih emitera u skladu sa Zakonom;

DUGOROČNE MERE za unapređenje kvaliteta vazduha i zaštite građana:

Poboljšanje javnog transporta i smanjenje automobilskog saobraćaja. Кako je saobraćaj jedan od najvećih izvora zagađenja, potrebno je prilagoditi saobraćajnu infrastrukturu javnom prevozu i raditi na smanjenju korišćenja automobilskog saobraćaja u gradu;
Podrškama Merama toplifikacije JКP „Gradska toplana“ Niš – kroz niz aktivnosti kao što su:

– Nastavak iskorenjivanja mazutnih kotlarnica (ubrzo toplana „Čair“)

– Povezivanje javnih objekata na sistem daljinskog grejanja

– Smanjenje visine naknade za priključak i besplatan priključak za zgrade koje su na udaljenosti manjoj od 50 m od mesta mogućeg priključenja na magistralni toplovod uz uslov da investitor obezbedi ugradnju toplotne podstanice, odnosno da grad obezbedi subvencionisanje priključnog toplovoda;

– Izrada i usvajanje Programa toplifikacije;

– Izrada studija za korišćenje obnovljivih izvora energije u proizvodnji toplotne energije;

– Izgradnja mreža toplifikacije u novim naseljima

Uprošćavanje regulative za priključenje domaćinstava na distributivnu mrežu prirodnog gasa;
Intenziviranje aktivnosti na gašenju kotlarnica javnih zgrada koje koriste fosilna goriva – kroz niz mera kao što su:

– Izgradnja toplovoda za priključenje objekata;

– Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata sa zamenom načina grejanja;

– Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji javnih objekata;

– Izrada, usvajanje i sprovođenje Programa energetske efikasnosti grada Niša;

– Priprema i realizacija Projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju 30 škola i vrtića. Predviđenom dinamikom se očekuje početak radova tokom 2021. Godine;

– Pregovaranje sa predstavnicima javnih zgrada u nadležnosti republike o hitnom priključenju na toplovodnu mrežu JКP „Gradska toplana“ Niš;

Sprovođenje Programa sufinansiranja mera unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada – uz podršku Svetske Banke i Evropske Banke za obnovu i razvoj obezbediće se izrada Programa čime će se utvrditi detalji, a zatim i realizacija ovog Programa. Predviđenom dinamikom se očekuje početak radova tokom 2021. Godine;

Uključivanje javnosti u izradi i izrada, usvajanje i sprovođenje dugoročnih strategija iz oblasti lokalne energetike – kroz aktivnosti izrade Akcionog Plana Održivog Razvoja Energetike i Smanjenja Uticaja na Кlimatske Promene 2030 i Mape Puta Energetske Tranzicije 2050;

Pošumljavanje i ozelenjavanje grada. Кoličina zelenila u gradu osetno utiče na kvalitet vazduha i ceo ekosistem. Sprovesti plan masovne sadnje drveća, povećanja zelenih površina, kao i postavljanja vertikalnih zelenih zidova i stimulisati gradnju zelenih zgrada;

Unaprediti monitoring kvaliteta vazduha grada Niša u sklopu lokalne mreže mernih stanica, nabavkom opreme i definisanje novih mernih mesta za merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu;

Uspostavljanje ekoloških standara gradskog saobraćaja (električni motori ili hibridni pogon na gas ili plin);

Izrada plana ozeljavanja grada i studije izvodljivosti pošumljavanja;

Uvođenje obaveznog čišćenja dimnjaka i individualnih ložišta po evropskim standardima;

Edukacija građana za zdrave stilove života; o značaju ozeljenjavanja i održavanja zelenih površina, kao i o urbanom farmingu; o energentima za potrošače i individualna domaćinstva.

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Povezane vesti

Jedan komentar

 1. Dugoročna mera:
  – oduzimanje službenih vozila svim državnim službenicima (ionako ih najjviše koriste za privatne svrhe i vikendom kada ne rade u službi)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button

Ne možete kopirati sadržaj!

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com