FORUM: Visoki računi za grejanje u Nišu su eksperiment

FORUM: Visoki računi za grejanje u Nišu su eksperiment

14:33
17961
4
Niške Vesti
PODELI

Niški Centar za zaštitu potrošača Forum saopštio je da su visoki računi za grejanje u Nišu posledica eksperimenta Ministarstva energetike pod nazivom „naplata grejanja prema utrošku“.

U saopštenju se navodi da je grejanje u Nišu skuplje nego u Beogradu, iako se za grejanje koristi isti energent.

Razlika je u tome što se grejanje u Nišu obračunava po utrošku, a u Beogradu po kvadratnom metru, kažu u Centru za zaštitu potrošača „Forum“.

„Za stan od 84 kvadrata u Beogradu u opštini Palilula decembarski račun iznosio je 9.327 dinara. Za stan površine 79,4 kvadrata u Nišu, takođe u opštini Palilula, za isti mesec račun za grejanje iznosio je 23.528 dinara. Ova uporedna analiza ukazuje da je u Nišu grejanje 2,5 puta skuplje nego u Beogradu iako se za grejanje koristi isti energent a razlika je samo u načinu obračuna cene grejanja, jer se grejanje u Nišu obračunava po utrošku a u Beogradu po kvadratnom metru“, navodi se u saopštenju Centar za zaštitu potrošača „Forum“.

U Forumu podsećaju da su, kada je počela debata o prelasku na naplatu po utrošku, zahtevali da se prvo stvore uslovi za primenu tog modela, odnosno da se najpre izvrši izolacija zgrada, uspostavi energetska efikanost i da se u svim stanovima ugrade uređaji za kontrolu odnosno kalorimetri ili delitelji toplote.

„Naš zahtev nije uvažen uz izgovor da se zakoni moraju poštovati. Međutim, da se zakoni ne moraju poštovati dokaz je to da grad Beograd i dalje vrši naplatu grejanja po kvadratnom metru a ne po utrošku“, ističu u Forumu.

Na ovaj način primenom evropskih normi bez analize uticaja na njihov život, građani Srbije postaju žrtve brzopletog donošenja zakona, dodaju u Centru za zaštitu potrošača.

„Zbog toga tražimo da predlog svakog nacrta zakona prati i analiza uticaja primene tog zakona na život građana Srbije kao i da se za svaki predlog zakona zatraži i mišljenje odgovarajućih stručnih organa i organizacija. Očekujemo donošenje adekvatnih mera i odluka, kako bi svi građani Srbije imali jednak tretman u pristupu uslugama od opšteg ekonomskog interesa, i kako daljinsko grejanje ne bi bilo privilegija bogatih“, kažu u Forumu.

U Centru podsećaju da Gradska toplana postoji od 1973. godine odnosno 44 godine, ali da su zahtevi građana za isključenje sa sistema daljinskog grejanja bili nepoznanica sve dok se nije prešlo na naplatu utrošku.

4 KOMENTARA

 1. Могу са жаленјем да констатујем да Нишки центар за заштиту потрошача једноставно не разуме проблем који деценијама се изводи са незаконитом наплатом грејанја. Шта је то што Руководство Нишког центра не разуме и незна, а што би морао да зна, како би могао да саветује грађане?1. Свака роба па и kwh топлотне енергије неможе се наплаћивати са две цене, већ је само стварна обавеза наплата испоручене количине kwh oд 15 Октобра до 15 Априла наредне године. Зашто се наплаћује 12 месеци? таквим начином корисник губи kontrolu plaćanja, колико kwh је аконтационо купио и колико kwh је топлана испоручила у току грејног периода и на тај начин се лако варају корисници. Да би спречили кориснике да имају увид у испоручене количине kwh и да сами очитавају податке са калориметра уведена је ОБЈЕДИНЈЕНА НАПЛАТА (чиме је одузето право власника и корисника) и тако да је избегнуто присуство очитаванју као и подаци о УКУПНОЈ СТАНБЕНОЈ ПОВРШИНИ КОРИСНИКА (се крије), па нико незна начин поделе, јер се она не приказује у рачунима. Како свака зграда има само једно мерно место (калориметар) очитаванја се морају обавлјати у присуству корисника, који ће оверити очитано станје заједно са радником Топлане и тај докуменат се зове ОТПРЕМНИЦА. На основу података из отпремнице за два месеца издаје се РАЧУН за цео објекат, множенјем са продајном ценом за kwh. Скупштина власника станова је дужна да изврши поделу са укупном станбеном побршином оних корисника који су остали да се греју далјинским грејанјем, који ће своју обавезу директно уплатити на рачун Топлане са НАЛОГОМ ЗА УПЛАТУ. Топлана нема никакве ингеренције да наплаћује 12 месеци ФИКСНИ ДЕО јер је то РЕКЕТ, који служи за финансиранје локалне самоуправе и партија. Како то да ФОРУМ није констатовао, да су из последнје верзије Закона о заштити потрошача избрисане дефиниције значенја клјучних речи као :19) „ПРОДАЈНА ЦЕНА јесте коначна цена једног комада робе, или дате количине робе, односно коначна цена услуге , уклјучујући све порезе и дажбине. 20) ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА РОБЕ јесте коначна цена по килограму, литру, метру, квадратном метру, кубном метру или другој мерној јединици која је у редовној употреби и одговара природи робе, уклјучујући све порезе и дажбине. 21) ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА УСЛУГЕ јесте коначна цена по квч струје, гаса или централног грејанја односно кубном метру воде или другој мерној јединици пружене услуге која је у редовној употреби и одговара природи услуге, уклјучујући све порезе и дажбине. 22) ЦЕНА ПО ЧАСУ ……… Ова значенја су уклонјена из последнјег закона свесно јер Влада учествује у кршенју закона и ове одредбе јој сметају јер рекетира грађане наплатом грејанја ПАУШАЛНОМ (ЦЕНОМ дин/м2 год или мес) која је изведена са двоструко већом количином kwh (од стварно испоручених годишнје по м2 стана) и зато се очитана станја калориметра не приказују транспарентно, а наплатом „ПО УТРОШКУ “ та количина kwh која није ни испоручена се са две цене фактурише. То би морало да зна руководство Форума, и још много више, да се обрати Уставном Суду за овакву незакониту наплату са 2 цене, као и за паушалну (јер топлана не производи м2 стана већ kwh топлотне енергије и то је предмет нјене продаје и куповине од корисника далјинског грејанја.

 2. Konstatacija da je grejanje u Nišu 2,5 puta skuplje nego u Beogradu jednostavno nije istina , i to ukazuje da rukovodstvo foruma nije u stanju da rastumači cenovnik u nišu i beogradu za daljinsko grejanje kao i način fakturisanja PAUŠALNO I „PO UTROŠKU koji su oba načina nezakonita. Da bi razumeli objasniću oba cenovnika jer ja živim u Beogradu i plaćam grejanje „PO UTROŠKU“ Ako uzmemo poslednju grejnu sezonu u kojoj je isporučeno i najviše kwh/m2 stana god (116,2026 kwg/m2stana) jer se dosta grejalo i noću, Ako uzmemo da je ista količina isporučena i u Nišu obzirom da su oba grada u istoj mikroklimatskoj zoni. Paušalna cena u Beogradu je 1432,71 din/m2 god. i plaća se akontacijama podeljene na 12 jednakih uplata. KOliko je GODIŠNJE platio za istu kvadraturu ne 84m2 već 79,4 m2 godišnje? 1432,71 x 79,4 m2=113.757,17 din – 7%popust (za plaćanje u roku)=105.794,17 din godišnje. Ako cenu od 1432,71 din/m2 god podelimo sa prodajnom cenom za kwh od 7,57 din/kwh = 189,2615 kwh/m2 godišnje je kupio , ili x 79,4 m2=15.027,37 kwh. Isporučeno je po merenju 116,2026 kwh/m2 stana god x 79,4 m2=9.226,48 kwh , i time je kupio više 5.800,88 kwh . Koliko je platio više 5.800,88 kwh x 7,57 din/kwh= 43.912,66 din -7%(popust)= 40.838,77 din je nezakonito prisvojeno ne prikazivanjem OBRAČUNA. Ako na isti način uporedimo Paušalni način obračuna u Nišu , koristeći cenu 1.041,12 din/m2 god +10%PDV=1.145,232din/m2 god . pomnoženo sa 79,4 m2 =90.931,42 din (neznam da li imate popust ) ali to je manje od 105.794,17 koliko je plaćao korisnik u Beogradu sa istom kvadraturom stana u Nišu za 14.862,75 din. Koliko je korisnik u Nišu takoće kupio više kwh od isporučenih . Ako cenu od 1.145,232 podelimo sa prodajnom cenom u Nišu od 5,94 din/kwh (sa PDV) =192,8 kwh kupuje korisnik po m2 godišnje. Tako je 79,4 m2 x 192,8 kwh/m2 =15.308,32 kwh je kupio godišnje kwh u NIŠU , ako je isporučeno isto kao u Beogradu 116,2026 kwh/m2 stana god. ili 9.226,66 kwh i on je kupio više 15.308,32 (kupio) – 9.226,66 kwh(isporučeno) = 6.081,66 kwh je više kupio , i platio više 6,081,66 kwh x 5,94 din/kwh (sa PDV)=36.125,06 din je oštećen ne prikazivanjem obračuna. Koliko izgleda razlika u plaćanju kod plaćanja „PO UTROŠKU“ u Nišu i Beogradu naknadno ću izneti u komentaru.

 3. Da bi izračunali koliko plaća grejanje u Beogradu „PO UTROŠKU“ cene su sa izmišljenu stavku INSTALISANA SNAGA (radijatori koje je korisnik kupio sa kupovinom stana i ta naplata je REKET) koji iznosi 389,87 din/m2 god. i naplaćuje se podeljeno na 12 meseci . Tako stan od 79,4 m2 x 389,87 din/m2 god =30.955,68 din -7% popust=28.788,78 din godišnje a mesečno iznosi podeljeno sa 12= 2.399,06 din. Stvarna obaveza od Oktobra zaključno sa Aprilom je 116,2026 kwh/m2 stana god (isporučeni kwh po m2 stana) x 79,4 m2= 9.226,4864 kwh god. x 7,57 din/kwh= 69.844,50 din -7%=64.955,39 din (stvarna obaveza ) + 28.788,78 din (reket)= 93.744,17 din ukupno fakturisano nezakonito.
  Koliko je isporučeno kwh po mesecima: u Okt=9,9608 kwh/m2 stana; u Nov=15,5493 ; u Dec=24,7675 ; u Jan=30,5985 ; u Feb=17,2486; u Mar=10,6802 ; i u Apr=7,6976 kwh/m2 stana što ukupno iznosi 116,2026 kwh/m2 stana. Stvarna obaveza korisnika u Nišu za istu isporučenu količinu kwh iznosi : 116,2026 kwh/m2 stana x 79,4 m2 x 5,94 din/kwh=54.805, 33 din. Ali plaćanjem FIKSNOG DELA cele godine plati će još; 28,26 din/m2 stana (bez PDV) + 10% PDV=31,086 din/m2 mes x 12 mes=373,032 din/m2 god . Tako 79,4 m2 x 373,032 din/m2 god=29.618,74 din. Ako saberemo stvarnu obavezu od 54.805,33 din + 29.618,74 din (reket) =84.424,07 din. Poređenje koje je dao Forum da Nišlije plaćaju 2,5 puta više grejanje od Beograđana očigledno nije tačno jer je uzeto za poređenje dva načina koja su oba nezakonita jer naplatom po utrošku u samoj ceni [din/m2 god] je sadržan REKET od 40.838,77 din (u Beogradu) dok u Nišu iznosi manje ali 36.125,06 din . Isto Beograđanin plaća sa cenom 1432,71 din/m2 god- 7%=1.332,42 , dok nišlije plaćaju sa cenom 1.145,232 din/m2 god, što je takođe manje. Očigledno rukovodstvo foruma ne poznaje materiju i nije u stanju ni za sebe da se izbori za zakonitu naplatu a kamoli da pomogne građanima u borbi sa Vlašću u Nišu.
  Šta rukovodstvo Foruma nije konstatovalo vezano za UREDBU VLADE O ODREĐIVANJE CENA TOPLOTNE ENERGIJE, izneću u sledećem komentaru .

 4. Vlada krijući nezakonitu naplatu gde se godišnje sa 12 akontacionih iplata kupuju dve grejne sezone, donosi 18. 10.2012 UREDBU O NAČINU ODREĐIVANJA NAJVIŠIH I NAJNIŽIH PROSEČNIH CENA TOPLOTNE ENERGIJE U GREJNOJ SEZONI 2012/2013 godini.koja je oroćena na 6 mes. i svake sledeće godine ponovo donosi Uredbu koja važi ~ godinu dana. (ukoliko nađete ove uredbe) lako je shvatiti da se ovde ne prikazuje jedinična cena za kwh (jer je kwh proizvod koji Toplane prodaju , a GODIŠNJI IZNOS TROŠKA GREJANJA se dobija množenjem količine kwh isporučenih objektu (izmereno kalorimetrom) x prodajna jedinična cena za kwh).Uredba ima za cilj da opravda nezakonito fakturisanje je se cena kwh ne može deliti i naplaćivati odvojeno 12 meseci fiksni deo sa kojim se ustvari finansiraju lokalne samouprave i partije, a sa varijabilnim delom gde se kriju i fiksni troškovi Toplane naplaćuje se STVARNI TROŠKOVI GREJANJA. Da bi to razumeli potrebno je imati podatke o godišnjim količinama kwh koji se isporučuju po m2 zagrevanog prostora u objektu. U članu 4. “ Najviša prosečna cena se utvrđuje kao zbir opravdanih fiksnih (Tf) i opravdanih varijabilnih troškova(Tv) toplane. pa je data formula:
  Cq max = (Tf + Tv * q)/ n [din/m2]
  gde je : q = 140 kwh/m2 – godišnja potrošnja toplotne energije po m2 zagrevanog prostora.
  n- broj meseci tokom kojih se naplaćuje toplotna energija (n=12), ukoliko se toplotna energija naplaćuje ravnomerno, tokom svih 12 meseci u godini).
  ŠTA PREDSTAVLJA OVA FORMULA ? Ona daje tobože godišnju obavezu za PAUŠALNU NAPLATU jer data dimenzija [din/m2] je ustvari godišnji iznos [din/m2 god] koji se naplaćuje A DA NIJE DATA ISPRAVNA DEKLARACIJA t,.j. koliko kwh se godišnje fakturiše kada se naplaćuje kao IZMERENA ROBA. Da bi to konstatovali morali bi znati koliko se stvarno isporučuje kwh/god po m2 zagrevanog prostora jer podatak od 140 kwh/m2 nije tačan već je u toj količinu ugrađen REKET od približno 50 mwh/m2. Kako ove podatke imam jer sam snimao isporuku u zadnjih 12 kod oni iznose ovoliko za objekte izgrađene po JUS standardima namenjeni za daljinsko grejanje: Tako 2005/o6 = 104,984 kwh/m2 Ukupno zagrevanog prostora; 2006/07=75,666 ; 2007/08=94,650; 2008/09= 90,867; 2009/10 = 89,845; 2010/11 =96,472; 2011/12 = 99,4928; 2012/13 = 82,5459; 2013/14 = 72,3461; 2014/15 = 90,1188; 2015/16 = 89,1879 i 2016/17 = 108,4911 kwh/m2 zagrevanog prostora : Tako PROSEČNA POTROŠNJA iz 12 godina iznosi 91,2405 kwh/m2 a NE KAKO SE PRIKAZUJE 140 kwh/m2. Tu je ugrađen pravi fiksni deo cene od ~50 kwh/m2.
  Ako pogledate konačnu cenu kwh u Nišu od 5,94 din/kwh (ona je već uvećana za fiksne troškove Toplane a fiksni deo u PAUŠALNOJ NAPLATI sa kojom korisnik kupuje sa ceno 1.145,232 din : 5,94 din/kwh=192,8 kwh kupuje razliku izmežu 192,8 kwh – 140 kwh=52,8 kwh (čiju vrednost uzima gradska uprava i partije.

POSTAVI KOMENTAR

Poštovani čitaoci,
Molimo vas da se pridržavate sledećih pravila za pisanje komentara:

Komentari čitalaca treba da budu u vezi sa temom vesti.
Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi ili povodom nečije seksualne opredeljenosti, ili bilo kakav nezakonit sadrzaj, neće biti objavljeni.

Komentari koji sadrže promovisanje i linkove drugih sajtova, neće biti objavljeni.

Mišljenja izneta u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije Niških Vesti.

Komentari u kojima redakciji skrećete pažnju na eventualne propuste u tekstovima, neće biti objavljeni, ali će biti prosleđeni urednicima Niških Vesti i na tome vam se zahvaljujemo.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Niških Vesti se možete obratiti ovde: web {at} niskevesti {dot} rs

Unesete rezultat (zaštita od spama) *