Društvo

Diskriminacija osoba sa invaliditetom i medijacija

Medijacija je poseban metod rešavanja sporova koji omogućava da strane u sporu, putem pregovora koji se vode uz pomoć medijatora, zajednički pronađu konstruktivno, obostrano prihvatljivo rešenje. Ovaj postupak može da se primeni i u nekim slučajevima diskrimincije osoba sa invaliditetom, kaže Violeta Stamenković, diplomirani pravnik i medijator iz Regionalne kancelarije posrednika u Nišu.

 

Diskriminacija je  nejednako tretiranje, isključivanje, odnosno dovođenje u podređen položaj pojedinaca ili grupa ljudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji. Osoba sa invaliditetom nalazi se u nejednakom položaju u odnosu na osobe koje nemaju invaliditet. Diskriminacija se može posmatrati na dva načina i to: nejednako postupanje prema jednakima ili jednako postupanje prema nejednakima. Može biti zasnovana na različitim ličnim svojstvima ili ispoljiti u različitim oblastima društvenog života.

„Može je izvršiti svako i može se desiti bilo gde – na poslu, u školi, u bolnici, na stadionu,u prodavnici, u postupku pred organom javne vlasti, u sudu, u gradskom prevozu, na ulici…Diskriminacija može biti direktna ili indirektna, namerna ili počinjena iz neznanja“, ističe Stamenković.

Država aktivno sprovodi takozvane „mere i akcije“ kojima postiže jednakost u šansama, kako bi i osobe sa invaliditetom mogle da rade, uče, razvijaju svoje talente i veštine. Osobe sa invaliditetom tako postaju društveno uključene i ravnopravne.

Recimo, Zakonom o zabrani diskriminacije (“Sl.glasnik RS”,br.22/2009), ustanovljeno je pravo Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da obavlja poslove kao samostalan i nezavisan državni organ, koga bira Narodna skupština RS, na predlog odbora nadležnog za ustavna pitanja, na vreme od pet godina.

Društvo i država sprečavaju diskriminaciju pre svega načelima propisanim Ustavom Republike Srbije i zakonima i to: Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 33/06 i 13/16), Zakon o zabrani diskriminacije (“Sl.glasnik RS”,br.22/2009), Zakon o ravnopravnosti polova („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009), Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/09 i 32/13) i dr. zakonima i podzakonskim aktima.

Poverenik prima i razmatra pritužbe, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima i izriče mere.

On podnosiocu pritužbe pruža informacije o njegovom pravu i mogućnosti pokretanja sudskog ili drugog postupka zaštite, odnosno preporučuje postupak mirenja, takođe, podnosi prekršajne prijave zbog povrede prava iz zakona.

„Što se tiče diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakonom je zabranjena diskriminacija ako se postupa protivno načelu poštovanja jednakih prava i sloboda u političkom, ekonomskom, kulturnom i drugom aspektu javnog, profesionalnog, privatnog i porodičnog života“, kazala je Violeta Stamenković.

Način ostvarivanja i zaštita prava osoba sa invaliditetom uređeno je i Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (“Sl.glasnik RS”,br.33/2006 i 13/2016) osobito kada se dese posebni slučajevi diskriminacije, konkretno: diskriminacija u postupcima pred organom javne vlasti, diskriminacija u vezi sa pružanjem usluga i korišćenjem objekata i površina, diskriminacija u vezi sa zapošljavanjem i radnim odnosom, diskriminacija u vezi sa prevozom i tako dalje…

Posledice bilo kog oblika diskriminacije su uvek teške.

Postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti započinje se podnošenjem pritužbe lica koje smatra da je pretrpelo diskriminaciju pismeno ili izuzetno, usmeno u zapisnik, bez obaveze plaćanja takse ili druge naknade.
Pritužba treba da sadrži podatke o tome ko je diskriminisan, kako je diskriminisan i od strane koga je diskriminisan, kao i dokaze i navode o dokaznim sredstvima koja se mogu upotrebiti u cilju dokazivanja istinitosti činjenica u vezi sa aktom diskriminacije.

Violeta Stamenković, Regionalna kancelarija posrednika

„Ukoliko je Poverenik nadležan da postupa po pritužbi, ovlašćeno lice u stručnoj službi procenjuje pritužbu kako bi ispitao da li je slučaj koji je opisan u pritužbi pogodan za sprovođenje pokretanja sudskog ili drugog postupka zaštite. Ukoliko proceni da je konkretan slučaj podoban za medijaciju, tj. da je medijabilan, (član 38. Zakona o zabrani diskriminacije), Poverenik uputiće dopis licu protiv koga je pritužba podneta u kojem ga obaveštava, i između ostalog, preporučuje sprovođenje postupka medijacije. Ako lice protiv koga je pritužba podneta nije zainteresovano za medijaciju, Poverenik postupa po uobičajenom postupku“, naglasila je ona.

Zašto je ovde pogodna baš medijacija? Zato što je cilj medijacije u slučajevima diskriminacije razrešenje situacije koja je osnov pritužbe, zaustavljanje povređujućeg ponašanja, kao i sprečavanje njegovog ponavljanja gde povređena osoba može rešavati problem sporazumno, mirnim putem, jer je posupak hitan, brz, neformalan, poverljiv (učestvuju samo strane u pustupku i medijator), jednostavan, jeftin. Strane kontrolišu postupak i u svakom momentu pregovaranja mogu da odistanu.

„Podnosiocu pritužbe, medijacija se nudi samo ako je druga strana već prihvatila sprovođenje postupka medijacije. Na ovaj način se izbegava svaka mogućnost da podnosilac pritužbe koji je već bio izložen diskriminaciji dođe u situaciju da prvi prihvati medijaciju, a zatim doživi odbijanje“, pojašnjava ona.

Medijacija je poseban metod rešavanja sporova koji omogućava da strane u sporu, putem pregovora koji se vode uz pomoć medijatora, zajednički pronađu konstruktivno, obostrano prihvatljivo rešenje .

„Medijator je treća strana koja pomaže stranama da razumeju prirodu svog spora, da spor sagledaju iz svih uglova i da posrednim putem omogući da pronađu prihvatljivo rešenje. Medijator je lice sa licencom, tj. koje ima dozvolu za posredovanje koju izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije“.

Regionalna kancelarija posrednika Niš organizuje osnovnu obuku za sticanje licence posrednik-medijator u Nišu, septembra 2020.godine. Realizator obuke u Nišu je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a obuka će biti sprovedena uz sve mere opreza koje su preporučene radi suzbijanja zarazne bolesti COVID – 19.
Medijator može da se priključi strukom za Srbiju bez diskriminacije!

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Povezane vesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com