Promo vesti

Crédit Agricole Grupa: Neto prihod Grupe 1.846 miliona evra u Q2 2019. godine

U drugom kvartalu 2019. godine, Crédit Agricole Grupa ostvarila je visok neto prihod u iznosu od 1.846 miliona Eur, uprkos padu od 10,2% u poređenju sa rezultatima ostvarenim u drugom kvartalu 2018. godine, koji predstavljaju najviše ostvarenje na nivou kvartala od Crédit Agricole S.A. IPO. U prvoj polovini godine neto prihod Grupe iznosio je 3.281 miliona Eur, što predstavlja blagi pad od 3.7% u odnosu na prvu polovinu 2018. godine.

Navedeni rezultati odražavaju stabilne performanse poslovnih linija i sve veći nivo prihoda ostvarenih uprkos izazovnom okruženju. Stopa akvizicije klijenata je na visokom nivou a stepen njihove opremljenosti uslugama i proizvodima Banke raste. Troškovi kreditnog rizika su i dalje na veoma niskom nivou. Troškovi su kontrolisani, a istovremeno finansiraju projekte rasta i uključuju jednokratnu potrošnju na strukturne transakcije. Grupa je zabeležila prva dostignuća svog Srednjoročnog plana za period do 2022. godine, razvijajući više partnerstava van same Grupe, pojačavajući nivo „zelenog finansiranja“ i povećavajući rast svoje osiguravajuće kuće CA Assurance, koji je postala najveći pružalac životnog osiguranja u Francuskoj.

U skladu sa „raison d’etre“ koji je formulisan prilikom predstavljanja Srednjoročnog plana u junu 2019. godine, fokus Grupe stavljen je na izvrsnost u odnosima sa klijentima, unapređenje i osnaživanje timova koji sarađuju sa klijentima kao i na posvećenost društvu u kojem Banka posluje. Ovaj stabilan, raznovrstan i profitabilan poslovni model pokreće organski rast u svim poslovnim linijama, posebno kroz sinergije između specijalizovanih poslovnih linija i maloprodajnih mreža, obezbeđujući visok nivo operativne efikasnosti, i istovremeno stvarajući sposobnost za ulaganje u razvoj poslovanja.

Racio adekvatnosti kapitala Crédit Agricole Grupe (CET1) na kraju juna 2019 dostigao je nivo od 15,4% što predstavlja povećanje za 0,1 procentnih poena u odnosu na kraj marta 2019. i 590 baznih bodova iznad potrebnog regulatornog nivoa.

____________________________________________________

Crédit Agricole banka Srbija je članica Crédit Agricole grupe, vodećeg partnera francuske ekonomije i jedne od najvećih bankarskih grupacija u Evropi. Crédit Agricole je vodeća banka za poslovanje sa stanovništvom u Evropi, prva u asset menadžementu, prva u osiguranju i treća u projektnom finansiranju. Izgrađena na snažnim korenima kooperative, sa svojih 140.000 zaposlenih i 31.500 rukovodilaca u lokalnim i regionalnim bankama, Crédit Agricole grupa je odgovorna i responzivna banka koja uslužuje svojih 50 miliona klijenata, 8.2 miliona zajedničkih akcionara i 1.1 milion pojedinačnih akcionara. Zahvaljujući modelu univerzalnog bankarstva fokusiranog na klijenta, koji se zasniva na saradnji između banaka za poslovanje sa stanovništvom  i poslovnih linija, Crédit Agricole grupa je vodeći partner u podržavanju klijenata u njihovim projektima u svim oblastima poslovanja sa stanovništvom kroz specijalizovane poslovne linije: dnevno poslovanje, štednja, stambeni i potrošački krediti, osiguranje, privatno bankarstvo, asset menadžment, lizing i faktoring i koroporativno i investiciono bankarstvo.Cédit Agricole se takođe ističe po svojoj dinamičnoj i inovativnoj politici društveno odgovornog poslovanja za dobrobit privrede. Ova politika zasnovana je na pragmatičnom pristupu koji je prožet kroz celu grupu i angažuje svakog zaposlenog.

Ključne reči

Povezane vesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button
Close