Autori Objave od Maja Ranđelović

Maja Ranđelović

7 OBJAVE 0 KOMENTARA

Dr Marija Randjelović: Pokemanija ili traganje dece za identitetom u proširenoj...

Okruženi smo savremenom tehnologijom, uslovljenom intenzivnim razvojem informatike, kibernetike i drugih nauka, koje putem transfera menja našu celokupnu životnu koncepciju. Era ubrzane informatizacije i...

Dr Marija Ranđelović: Odgovornost države za nestajanje ćirilice!

Podsticaj za ovaj tekst nađoh u upravo pročitanoj knjizi dr Zorana Avramovića, Obrazovanje između dnevne i naučne brige, proizašle iz protivrečnosti u praksi obrazovanja...

Dr Marija Randjelović: Pedagozi gube bitku! Deca izmedeju “vrednosti“ klaberki i...

Problemi mladih širom sveta su se vrlo intenzivirali, s tim što postoje razlike u zavisnosti od socijalnih prilika i kulturnih obrazaca. Srbija, poslednjih godina,...

Dr Marija Ranđelović: Kad se mama i tata razvedu

Svaki razvod je trauma, a razvod po tužbi u Srbiji je najčešće pakao. Može da traje dve i više godina, da košta i po...

Dr Marija Ranđelović: Prosjačenje-biznis koji ubija detinjstvo!

Međunarodna organizacija rada 2004. godine usvojila je definiciju prosjačenja koje se utvrđuje kao „niz aktivnosti kojima pojedinac traži novac od nepoznate osobe, a na...

O „Parovima“‘ i „Kursevima iz dosade“

Mladi, svojstveno svom uzrastu, imaju izraženu potrebu za samorealizacijom. Dovoljno slobodnog vremena omogućava da se bave aktivnostima koje smatraju bliskim, a i takve lako prihvataju,...

O medijskoj pismenosti

Mediji imaju sve važniju ulogu u životima pojedinaca s obzirom na to da su poslednjih decenija jedan od najvaznijih elemenata organizovanja većine aspekata modernog...