Politika

MILOŠEVIĆ: Prioritet mog rada je bolje funkcionisanje daljinskog grejanja

Miloš Milošević, najmlađi član Gradskog veća, zadužen za energetiku kaže da će prioritet u njegovom radu biti rešavanje problema daljinskog grejanja u Nišu, bolja energetska efikasnost i uspostavljanje energetskog menadžmenta. Kako navodi, prioriet njegovog rada u gradskom rukovodstvu biće i primena strateških dokumenata za održivi razvoj energetike preko akcionog plana SEAP, kojim se predviđa da se u naredne četiri godine smanji štetna emisija u Nišu za 21% i više koriste obnovljivi izvori energije.

Jedan ste od najmlađih članova Gradskog veća i resorno zadužen za energetiku. Da li svoju mladost smatrate kao prednost ili manu?

„Sve zavisi iz kog ugla čovek posmatra. Ja lično mislim da je moja mladost – moja prednost. Takođe, smatram da je dobro da se mladima u ovoj zemlji i gradu, pruži prilika da pokažu šta znaju. Upravo zbog nedostatka prilika da svoje obrazovanje pretoče u praktični rad mladi nam odlaze iz grada, iz zemlje. Ja se zahvaljujem gradonačelniku na ukazanom poverenju i siguran sam da ću to poverenje opravdati. U potpunosti sam spreman da pružim i više od maksimuma kako bismo rešavali probleme, u interesu Grada Niša i građana, kao i da maksimalno profesionalno, odgovorno i marljivo radim svoj posao. Iza svih nas treba da ostanu dela, a vreme će pokazati jesmo li bili više ili manje uspešni.“

Razvoj lokalne energetike

Koji su sada prioriteti vašeg rada u smislu razvoja energetike u Nišu? Koji su najveći problemi u oblasti energetike kada je Grad Niš u pitanju?

„Nažalost, najveći problemi diktiraju prioritete, tako da je u ovom trenutku, najveći problem situacija koja je nastala oko JKP „Gradska toplana“ Niš i funkcionisanja sistema daljinskog grejanja uopšte, posebno imajući u vidu početak grejne sezone. Smatram da je situacija mogla biti znatno povoljnija da se blagovremeno reagovalo i da se dugoročnije razmišljalo prilikom donošenja ključnih odluka. Zato ću se truditi da utičem na donošenje odluka sagledavajući dugoročnu perspektivu, a takav pristup imam i kada je razvoj energetike u pitanju.

Naravno, period od četiri godine, koliko traje mandat ove gradske vlasti, je kratak ukoliko se posmatra iz perspektive održivog razvoja energetike, a istovremeno nadležnost Grada nije široka i praktično se zadržava na daljinskom grejanju, sistemu javnog osvetljenja i energetskom menadžmentu. Međutim, optimista sam i smatram da možemo mnogo toga učiniti i poboljšati.

U tom smislu, smatram da naš prioritet, kada govorimo o razvoju energetike, mora biti, na prvom mestu, održivost razvoja naše lokalne energetike koju ćemo dostići kroz unapređenje sigurnosti snabdevanja energijom, povećanje energetske efikasnosti, veće korišćenje obnovljivih izvora energije i postizanje balansa između energetskog razvoja i zaštite životne sredine. Samo na ovaj način možemo dostići cil, da naši građani žive u bezbednijem, zdravijem i pristupačnijem okruženju.“

Prioritet bolje funkcionisanje daljinskog grejanja u Nišu

Kako će se uskladiti cena grejanja sa mogućnostima građana Niša? Gradonačelnik Niša je izjavio više puta da neće biti poskupljenje cene grejanja, iako se oko 1.700 korisnika isključilo sa daljinskog grejanja?

„U oblasti daljinskog grejanja vidim najviše problema, a njihova aktuelnost nameće obavezu da rešavanje ovih problema bude prioritetizovano u mojoj agendi. Imam nameru da se u toku trajanja mandata ove vlasti dostigne stanje u kome se toplanom više nećemo baviti! Ovaj cilj možemo dostići samo na jedan način, a to je da funkcionisanje toplane bude dovedeno u okvire plansko uređenog poslovanja, čime će se preduprediti sve nepredviđene situacije koje je onda teško držati pod kontrolom, kao što je slučaj danas.

Iz ovog razloga ću se zalagati da se toplana u narednom periodu posveti strateškom planiranju koje bi, uz saglasnost gradskih institucija, bilo prihvatljivo za gradsko rukovodsto, gde i ja spadam. Nakon toga bi poslovanje toplane trebalo da funkcioniše unutar utvrđenog okvira, a naša uloga bi se svela na praćenje rezultata sprovođenja strateškog plana i reagovanje jedino u slučaju odstupanja od planiranih parametara.

Kao što je već dobro poznato, cena grejanja je među najnižim u Srbiji, a ubedljivo najniža ukoliko se uporedi sa cenama toplana koje imaju sličan energetski miks. Glavni problem je na drugoj strani, a to je platežna moć građana u Nišu! Gradsko rukovodstvo je već tokom prošle grejne sezone donelo nekoliko bitnih odluka kojima izlazi u susret mogućnostima građana. Tu prvenstveno mislim na subvencionisanje troškova daljinskog grejanja za ugrožene kupce, kao i za korisnike koji žive u stambenim zgradama sa visokim vrednostima specifične potrošnje toplotne energije, odnosno više od 120% od prosečne gradske vrednosti specifične potrošnje.

Međutim, smatram da itekako ima mesta da se nizom mera utiče na dalje smanjenje cene daljinskog grejanja. Neke od ovih mera su kratkoročne, ali neke su dugoročne i premašuju i naš mandat. Zalagaću se za sistemski pristup sprovođenja niza ovih mera, kako kratkoročnih tako i dugoročnih.“

Odluka o ceni grejanja i „kolaps“ sistema

„U ovom trenutku, zakonska regulativa obavezuje toplanu da izvrši precizan obračun već definisanih parametara i da usvoji predlog cene grejanja na osnovu ovih parametara bez ikakvih odstupanja. Nakon toga, gradsko rukovodstvo ima mogućnost da ovaj predlog usvoji ili da utvrdi cene po svom nahođenju, uz obavezu da predvidi način nakonade nedostajućih sredstava sa kojima bi se toplana suočila zbog nepokrivanja troškova redovnog poslovanja kao posledica neodgovarajuće cene.

U tom smislu, gradonačelnik Niša ima potpuno pravo da iskaže stav gradskog rukovodstva, i on jeste izjavio da promene cene neće biti izuzev u slučaju promena cene energenata. Problem je upravo u tome, jer je cena prirodnog gasa od kraja prošle grejne sezone uvećana za više od 30%. Predlog cena toplane je stigao do nas, i očekujte da ćemo doneti pravu odluku u najskorijem vremenu.

Moram da dodam da je 5% korisnika izvršilo privremenu obustavu isporuke, što znači da oni nisu isključeni sa sistema grejanja! Međutim, bez obzira na to, potpuno sam svestan činjenice da ovaj podatak ukazuje na to da veliki broj korisnika nema poverenja u funkcionisanje sistema daljinskog grejanja u Nišu i da je nezadovoljan, bilo cenom, bilo drugim aspektima odnosa sa toplanom i gradskim rukovodstvom u ovoj sferi. Osim toga, ovaj trend može potencijalno dovesti do kolapsa sistema daljinskog grejanja u Nišu, a to kao grad ne smemo dozvoliti. Imam nameru da učinim sve što je u mojoj moći i utičem na poboljšanje odnosa sa korisnicima, kao što sam već rekao, i na smanjenje cene grejanja, a nadam se da sve rezultira iskorenivanjem ovog trenda, pa čak, perspektivno, i vraćanjem korisnika na sistem.“

Lokalni programi razvoja energetike – SEAP

Vlada Srbije usvojila je 2014. godine usvojila Predlog strategije razvoja energetike do 2025. godine, sa projekcijama da se do 2030. Godine predviđa povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Kakva je uloga lokalnih samouprava, konkretno Grada Niša u dugoročnom razvoju energetike (smanjenja emisije gasova i povećanje energetske efikasnosti) na lokalu?

„U pravu ste, Vlada RS jeste usvojila Predlog strategije 2014. godine, međutim Skupština je strategiju usvojila tek krajem prošle godine, kada je ona i stupila snagu. Iz ovog razloga, aktivnosti na realizaciji strategije su praktično započele ove godine, a to se odnosi i na aktivnosti koje se tiču lokalnih samouprava u Srbiji. Ukoliko uporedite prioritete strategije sa prioritetima koje sam ranije naveo, primetićete podudarnost između njih.

Međutim, moram da Vam ukažem na jednu nepobitnu činjenicu! Grad Niš, u oblasti energetike, ima ubedljivo najkvalitetnije programe razvoja od svih lokalnih samouprava u Srbiji. Još 2011. godine grad Niš je pristupio međunarodnoj inicijativi Povelja Gradonačelnika koja okuplja energetski najsvesnije evropske, a danas i svetske gradove. Akcionim planom održivog razvoja energetike, tzv. SEAP, koji je usvojen od strane gradske skupštine krajem 2014. godine, kao obaveza potpisnika Povelje Gradonačelnika, predviđa cilj smanjenja emisije CO2 do 2020. godine od 21% u gradu Nišu kroz primenu mera energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije. SEAP je jedini dokument te vrste u Srbiji (a moguće je i uopšte) koji je prihvaćen od strane Evropske komisije.

Postoji još nekoliko programa i studija koje predviđaju i ostale ambiciozne ciljeve u ovoj oblasti. Mogu jedino još dodati da je dobar deo predviđenih mera i aktivnosti u toku ili započeo sa realizacijom, međutim, smatram da trenutnim tempom realizacije mera nećemo uspeti da dostignemo ucrtane ciljeve. Očekuje nas izrada prvog izveštaja realizacije SEAP-a, možda i revizija, ali u svakom slučaju ću se zalagati za intenziviranje predviđenih aktivnosti.“

milos 2

Energektske zadruge – crowdfundig

Evropa želi da obezbedi energiju iz što više izvora energije, pre svega obnovljivih izvora, a u toj energetskoj tranziciji važnu ulogu imaju lokalne samouprave. Koji su ciljevi rada na tom planu, s obzirom na to da finansiranje uvek predstavlja izazov (postoji predlog da rešenje za građane i institucije na lokalu može biti udruživanje u energetske zadruge takozvani crowdfunding koji podrazumeva prikupljanje sredstava i podrške ideji preko internet platformi na kojima se mobiliše mnogo šira zajednica od lokalne. Takva mogućnost za finansiranje projekata na lokalu u Srbiji se još ne koristi. U Evropi ima oko 4.000 energetskih zadruga, da li Grad Niš planira da uvede tako nešto?

energetski pasos„Crowdfunding uzima sve veću i veću ulogu u svetu u finansiranju projekata energetike i pored toga što je originalno ovakav način finansiranja započeo u filmskoj industriji. Posebno je prisutan u zemljama Zapadne Evrope.

Moram da priznam da sam u ovom trenutku skeptičan u smislu postojanja zainteresovanosti zajednice za pokretanjem ovakvog načina finansiranja u smislu na koji to funkcioniše na Zapadu! Teško mi je da zamislim da se roditelji dece, koja pohađaju neku od niških škola, organizuju oko ideje da postave fotonaponske panele na krovu te škole, i da nakon toga imaju benefite od prodaje električne energije, što je čest primer crowdfundinga.

U ovom trenutku mogu da Vam nabrojim niz prepreka za realizaciju ovakvog projekta, a samo za početak, nerešana imovinska pitanja koja na Zapadu nisu učestala!

Međutim, izuzetno me raduje ovo pitanje, i ovo je prvi put da čujem pojam crowdfunding van stručnih krugova. Ukoliko Vaše pitanje ukazuje na to da interes zajednice postoji, voleo bih da dobijem detaljnije informacije i nakon toga bih sagledao mogućnosti na koji način grad Niš u ovom trenutku može da podrži ovakvu inicijativu.“

Evropska mapa puta Grada Niša

„Imam potrebu da Vas upoznam sa činjenicom da je u okviru aktivnosti jednog međunarodnog projekta, grad Niš pripremao nacrt jednog dugoročnog programskog dokumenta nazvanog „Energetska Mapa Puta Grada Niša 2050“. I pored toga što je izrada ovog dokumenta ušla u završnu fazu, projekat je stopiran, samim tim i kompletiranje Energetske Mape Puta. Jedna od aktivnosti koja je uneta u pripremljeni tekst, upravo jeste i crowdfunding. Ne verujem da je ijedna druga lokalna samouprava svesna prednosti ovakvog načina finansiranja. U ovom trenutku bih se i složio sa vizijom da je ovaj način finansiranja verovatniji za implementaciju u nekom srednjoročnom periodu.“

U Nišu izdato 10 energetskih pasoša

Za povećanje energetske efikasnosti su važni i energetski pasoši (dozvole) koji moraju da imaju sve nove zgrade, kao i postojeće zgrade koje se rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju. Kakva je situacija u Nišu što se energetske efikanosti tiče?

„Do ovog trenutka je, po zvaničnoj evidenciji, u Nišu izdato oko 10 energetskih pasoša. Istovremeno, u Nišu je 95 inženjera prošlo obuku i dobilo je licencu za izradu elaborata energetske efikasnosti. Očigledno je da je u pitanju ogromna nesrazmernost.

Očekujem da se situacija po ovom pitanju unapredi, i da grad Niš započne sa sertifikacijom objekata koji su u njegovom vlasništvu, kao i da pomogne građanima u pribavljanju elaborata energetske efikasnosti i izdavanje energetskih pasoša za svoje objekte.“

Energetski menadžeri uskoro u Nišu

Postoje najave da bi sve firme u Srbiji koje imaju određenu potrošnju energije, a čiji donji prag određuje Ministarstvo rudarstva i energetike, trebalo da obezbede energetskog menadžera. Da li će biti uvođenje stručnjaka za energetiku u Nišu i doprineti uštedi novca i zaštiti životne sredine? Da li se radi na prikupljanju podataka u javnim ustanovama koji će biti važni posle za razvoj energetskog menadžmenta?

Milos„U skladu sa odredbama Zakona o efikasnom korišćenju energije Ministarstvo rudarstva i energetike je organizovalo obuke za energetske menadžere u industriji, kao i za energetske menadžere u lokalnim samoupravama.

Predstavnici grada Niša su prošli obuku i očekuje se polaganje ispita. Nadam se da ćemo u najskorije vreme dobiti 3 do 5 ovlašćenih energetskih menadžera, što je prvi korak ka uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u našem gradu.

Njihov zadatak i jeste prikupljanje podataka o potrošnji energije i predlaganje mera za smanjenje potrošnje, tako da možemo očekivati značajne uštede na ovom planu. Međutim, moram da napomenem da se prikupljanje podataka o energetskoj potrošnji u gradu vrši još od 2011. godine čime Niš prednjači i u ovoj sferi.“

Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti

Najjeftinija mera za bolju energetiku je promena ponašanja korisnika. Kakvu kampanju će voditi Grad Niš? Da li ima konkretnih predloga i strategija rada? Procenjuje se da će Srbiji za dostizanje evropskih standarda u zaštiti životne sredine biti potrebno više od 10 milijardi evra pri čemu najviše za usklađivanje sa tzv. teškim direktivama u domenu upravljanja vodama, zaštite voda, upravljanja otpadom i industrijskog zagađenja. Tu su ključne promene u zakonima?

„I pored toga što su naši građani, prvenstveno zbog generalno loše materijalne situacije, izuzetno svesni na koji način mogu da smanje svoje energetske troškove, smatram da itekako ima mesta za unapređenje njihovog ponašanja. Već sam pomenuo strateške programske dokumente iz oblasti energetike i energetske efikasnosti; svaki od njih sadrži niz mera koje se odnose na unapređenje svesti građana.

U ovom delu očekujem značajnu saradnju grada sa NVO sektorom i intenziviranje aktivnosti na realizaciji kampanja, prvenstveno u okviru već postojećih manifestacija poput „Sat za planetu Zemlju“, „Nedelja energetike“ , „Dan bez automobila“… a i pokretanje novih.“

Program unapređenja energetske efikasnosti u prevozu

Koji strateški dokumenti se trentno izrađuju na lokalu za energetiku?

„U ovom trenutku se priprema Program razvoja grada za 2017. godine i predlog budžeta za sledeću godinu. Očekujemo početak pripreme izveštaja o realizaciji SEAP-a koji se podnosi Evropskoj komisiji, a u skladu sa odredbama Zakona o efikasnom korišćenju energije i pripremu Programa energetske efikasnosti grada Niša, kao i Programa unapređenja energetske efikasnosti u prevozu.“

Održavanje javnog osvetljenja u Nišu nije na zadovoljavajućem nivou

Jedna od vaših obaveza je praćenje funkcije javnog osvetljenja na teritoriji Niša. Kakva je situacija oko toga?

„Moram priznati da nisam zadovoljan načinom na koji funkcioniše sistem javnog osvetljenja u Nišu! Održavanje ovog sistema je povereno JKP „Parking servis“, međutim bez obzira na to što je relativno kratak vremenski period prošao od kada su oni preuzeli ovu delatnost, rekao bih da je upravljanje javnim osvetljenjem krenulo u pozitivnom smeru.

Ovde moram napomenuti i sledeće: U gradovima i opštinama u Srbiji je danas dominantno korišćenje tzv. živinih svetiljki u sistemima javnog osvetljenja, i pored toga što je novijom regulativom propisano da korišćenje ovih svetiljki više nije moguće.

Grad Niš je svojim aktivnostima u svom sistemu javnog osvetljenja izvršio zamenu oko 80% svojih svetiljki i danas je dominantno učešće natrijumih svetiljki visokog pritiska što je još jedan pokazatelj koji izdvaja grad Niš od ostalih u Srbiji.

Međutim, želimo da još više unapredimo naš sistem javnog osvetljenja i zbog toga smo pokrenuli aktivnosti na realizaciji Projekta unapređenja sistema javnog osvetljenja zamenom svetiljki LED rasvetom. Ovaj projekat bi istovremeno trebalo da unapredi i upravljanje sistemom javnog osvetljenja.“

Miloš Milošević rođen je 25. aprila 1987. godine. Diplomirao je na Elektronskom fakultetu u Nišu 2012. godine sa ocenom 10 na temu „Upravljanje električnim kotlom za centralno grejanje mobilnim telefonom“.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2013. godine u Privrednom društvu „Jugoistok“ d.o.o. na poslovima održavanja i kontrole mernih mesta. Marta 2014. godine počinje sa radom u Kabinetu generalnog direktora PD „Jugoistok“ kao stručni saradnik, gde postiže zapažene rezultate u oblasti naplate potraživanja i smanjivanja netehničkih gubitaka.

Nakon diplomiranja, u saradnji sa profesorima Elektronskog fakulteta u Nišu nastavlja rad na Projektu pametna kuća, koji je u završnoj fazi, navodi se u njegovoj biografiji.

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Povezane vesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com