Politika

Anastasov: Žene žele ozbiljnu ulogu na političkoj sceni

Gradska opština Palilula jedna je od najsiromašnijih, ipak njeno rukovodstvo čini sve da stanovnici ove opštine to ne osete, već da imaju sve što poseduju i stanovnici drugih dogatijih opština. Adriana Anastasov, predsednica Skupštine ove opštine ističe da ženama u politici treba dati ozbiljnije uloge, jer one mogu da priže puno.

Definisana je Vizija razvoja Gradske opštine Palilula, koja je usklađene sa Strategijom grada Niša.

„Opština Palilula, ekonomski razvijena zajednica, integrisana u globalne tokove, atraktivna za život i rad, koju karakteriše fleksibilno tržište rada, konkurentni ljudski resursi i bogat kulturni identitet“

„Za realizaciju ove vizije, usklađena su četiri glavna razvojna prioriteta a svaki prioritet ima strateški cilj: Kao prvi prioritet navedena je infrastruktura-ravnomerni razvoj infrastrukturnih sistema; Prioritet dva je životna sredina – zaštita životne sredine; Prioritet tri je ekonomski razvoj-aktiviranje razvojnih potencijala za veću upošljenost i prioritet četiri društveni razvoj – unapređenje društvenih usluga i više brige za sve građane opštine“, kaže predsednica Skupštine.

sviAkcioni plan opštine Palilula, u protekle četiri godine, nije bio samo smernica, već otvoren prostor za najvažnije aktivnosti i konkretne investicije na putu poboljšanja uslova za život i rad svih građana Palilule. Izborom novog rukovodstva ovaj put se nastavlja uzlaznom linijom.

„Nastavljamo sa aktivnostima na unapređenju organizacije rada opštinske Uprave u pružanju usluga građanima po visokim standardima kvaliteta. Razvijamo socio-humanitarne aktivnosti, stvaramo uslova da putem projekata obezbedimo potrebna sredstva za unapređenje kvaliteta života svih kategorija građana opštine; podstičemo interesovanja i podršku organizovanju mladih; aformaciju preduzetništva i stvaranje uslova za nova zapošljavanja. Pokazujemo da naša opština Palilula nije samo administrativni servis lokalne zajednice, nego i partner koji aktivno učestvuje u razrešavanju svih problema građana Palilule. Pred nama je novi ciklus aktivnosti koji već ostvarujemo“, kaže Anastasov.

UREĐENjE INFRASTRUKTURE I KOMUNALNA PITANjA

Rukovodstvo Gradske opštine Palilula ima jasnu viziju i cilj da putem dobrih projektnih ideja obezbedi dodatna sredstva iz Fondova Evropske Unije i drugih fondova i donatora, koja nisu deo skromnog budžeta naše opštine.

„Projektne aktivnosti opštine, regionalna prekogranična saradnja, podstakle su nas da u opštini Palilula odgovorno razgovaramo i o aktuelnim pitanjima razvoja preduzetništva, očuvanja biodiverziteta i zaštiti životne sredine, uticaju klimatskih promena; ekološki ispravnom ponašanju, uštedi energije i upotrebi obnovljive energije, saradnji i umrežavanju u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine“ kaže ona.

U okviru programa aktivnosti na poboljšanju kvaliteta života stanovnika Palilule, u ovoj godini asfaltirano je znatno više ulica u naseljima opštine Palilula.

Ko je Adriana Anastasov? Mlada, veoma komunikativna i preduzimljiva osoba. Rođena je u Nišu 1985. godine gde je završila osnovnu i srednju školu. Po zanimanju je diplomirani ekonomista sa odbranjenim masterom u oblasti poslovne ekonomije (menadžment ljudskih resursa). Bila je odbornica u Skupštini Grada Niša i predsednica Saveta za mlade Skupštine Grada Niša, saziv (2012-2016). Od 2014-2016. bila je narodna poslanca (SNS) u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Članica je Srpske napredne stranke od osnivanja.

Pre Durmitorske završena je rekonstrukcija kolovoza i trotoara u ulici Bubanjski heroji, od kružnog toka u Ulici Petra Aranđelovića do kružnog toka u Ulici Dimitrija Tucovića. Ukupna vrednost rekonstrukcije ulice Bubanjski heroji je više od 28 miliona dinara. Nedavno je završeno asfaltiranje kolovoza i trotoara u Durmitorskoj ulici. Kompletnom rekonstrukcijom kolovoza i trotoara u Durmitorskoj ulici, rešen je dugogodišnji problem stanovnika ovog naselja opštine. Tokom leta obavljeni su radovi na saniranju udarnih rupa na gradskom i seoskom područiju i to u ulicama Gabrovački put, Babički odred, Dušana Popovića, Svetislava Trgojevića, Vojvode Putnika, Trebinjska, u naselju Milka Protić. Na seoskom podrčiju radovi su obavljeni u Donjem Međurovu i naselju „9.maj“.

U prvoj polovini 2016, godine u saradnji sa Tržnicom opremljene su dve pijace, na lokaciji u naselju Deliski vis, koje je najveće u opštini Paliluli, i u naselju „9.maj“, jer su potrebne našim građanima i poljoprivrednim proizvođačima. Počele su sa radom i dve ambulante, u Čokotu i u naselju Milka Protić. U okviru društveno-odgovorne akcije „52 pošte za 52 nedelje“ Javnog preduzeća „Pošta Srbije“ i aktivnosti rukovodstva opštine Palilula na poboljšanju kvaliteta života stanovnika u naseljima opštine, otvorene su i dve Poštanske poslovnice, u naselju Delijski Vis i u selu Gabrovac.

1U prigradskim i seoskim naseljima Palilule i dalje je veliki problem održavanja i izgradnja vodovodne, kanalizacione i putne mreže. Pojedina seoska naselja u opštini Paliulula imaju lokalne seoske vodovode koji nisu priključeni na gradski vodovod i o ispravnosti brinu sami meštani. Kanalizaciona mreža ne postoji u Mramoru, Donjem Međurovu, Gornjem Međurovu, Lalincu, Krušcu, Gabrovcu, Mramorskom potoku.

Zahvaljujući predlozima Saveta građana, uočeni su i sagledani brojni infrastrukturni problemi u našim naseljima. Jedan od neuređenih prostora, koji je proteklih godina bio zarastao u korov i mesto za odlaganje otpada, u dogovoru sa građanima uredili smo u parkovnu površinu. U neposrednoj blizini je Spomen komleks Vojiničkog groblja. Ovde često dolaze delagacije iz zemlje i inostranstva pa je nedopustivo da ova površina bude neuređena. Aktivnostimna na uređenju zelenih površina, osim doprinosa oplemenjivanju životnog prostora u naseljima, obezbeđen je i posao za jedan broj najugroženijih stanovnika opštine koji su ostali bez posla, a radno su sposobni. Iz ovog Programa aktivnosti na uređenju međublokovskog prostora izdvajamo: postavljanje mobilijara, za rekreativne aktivnosti najmlađih stanovnika u naseljima kako seoskog tako i gradskog područija, sadnju drvenastih biljaka u centralnim naseljima kao i formiranje novih drvoreda pored javnih saobraćajnica. Na ovaj način, to stalno ističemo, približićemo se standardima EU koji propisuju minimum 25 kvadratnih metara zelenih površina po stanovniku u naseljenim mestima.

Najveći problemi građana opštine Palilula?

Po popisu iz 2011. godine u Gradskoj opštini Palilula živi 73.801 stanovnika, mada se procenjuje da u opštini ima više od 80.000 stanovnika. U skladu sa mogućnostima i nadležnostima, opština Palilula, kao deo teritorijalne i organizacione strukture Grada Niša, sagladava socijalno najugroženije kategorije stanovništva, raseljena lica, osobe sa invaliditetom, stara i iznemogla lica, Romsku populaciju, i to posebno na seoskom područiju opštine.

„Po statističkim podacima u oblasti socijalnih potreba, od ukupnog broja lica koja su u evidenciji Centra za socijalni rada „Sveti Sava“ u Nišu, preko 67 odsto građana je sa teritorije opštine Palilula“, kaže Anastasov.

Koliko ste kao opština na usluzi građanima, u kojim sferama života, na šta se građanstvo najčešće žali?

U skladu sa poslovnom politikom Gradska opština Palilula je prva u Nišu i Regionu uspostavila sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008. Dobijanjem pozitivne preporuke, opština je potvrdila da je njen sistem menadžmenta sposoban za postizanje ciljeva proisteklih iz politike kvaliteta, a to je pre svega potpuno zadovoljstvo korisnika usluga – građana i svih zaposlenih.

„UPRAVA Gradske opštine Palilula-Niš pruža usluge građanima u skladu sa visokim standardima rada. Početkom avgusta meseca ove godine, obavljena je još jedna resertifikaciona provera sprovođenja sistema menadžmenta kvalitetom. Redovno pratimo ostvarivanje Programa razvoja grada Niša za tekuću godinu, međutim u pojedinim naseljima Palilule građani ispoljavaju nezadovoljstvo dinamikom i kvalitetom radova planiranih investicija, posebno u komunalnoj infrastruktruri. Organizujemo radne sastanke sa čelnicima komunalnih preduzeća grada, Savetima građana u cilju ostvarivanja koordinacije i saradnje u investicionim aktivnostima na teritoriji Palilule“, kaže predsednica Skupštine GO Palilula.

Budžetska sredstva predviđena za pomoć i podršku socijalnim kategorijama građana, nedovoljna su i često usmerena isključivo po principu prioriteta, kažu u Paliluli.

Kao rukovodstvo opštine, izašli smo iz okvira postojeće prakse. Inicirali smo saradnju i partnerstva sa ustanovama i organizacijama civilnog društva u oblasti socijalne zaštite i brige o deci i mladima, posebno ranjivih grupa. U saradnji sa Centrom za socijalni rad otvorili smo Kancelariju Centra u naselju gde pretežno živi romska populacija i stvorili ambijent jednakih mogućnosti za sve. U okviru programa zdravstvene zaštite stanovnika, u saradnji sa Domom zdravlja-Preventivnim centrom Niš, organizovali smo više zdravstvenih kampanja, predavanja i aktivnosti „Lekar na kućnom pragu“, Bazar zdravlja, Priblićžimo se pacijentima, za stanovnike gradskog ali i seoskog područija. Posebno su sagledane osobe sa invaliditetom, stara i iznemogla lica, obilazimo staračka domaćinstva na seoskom područiju. U cilju unapređenje rada i opremanje zdravstvenih objekata-ambulanti i proširenje delatnosti zdravstvenih službi tražimo odgovarajuća rešenja na terenu“, kaže Anastasov.

Nakon otvaraenja ambulante u selu Čokot, ponovo je počela sa radom Ambulanta u naselju Milka Protić. Sa JKP Mediana, utvrdili smo Program aktivnosti na uklanjanju divljih deponija koji je već realizovan toko avgusta meseca. U toku je aktivnost pod nazivom Komunalni dan.

2

Briga o deci i mladima jedan je od najvažnijih zadataka Gradske opštine Palilula, posebno o onima koji postižu najbolje rezultate u školi. Tako se učenici i studenti, po tradiciji, nađu na novogodišnjem kalendaru opštine.

„Upravo toj deci omogućila smo ove godine, u vidu nagrade, jednodnevni izlet na Kopaonik. “Pomozimo našoj deci” je humanitarna akcija koju sprovodimo od 2013 godine. Namenjena je podršci teško bolesnoj deci i njihovim roditeljima. U ovim aktivnostima pomogli smo da 30-toro mališana ode na određene preglede, na rehabilitaciju u banje, na planinu ili na more zbog terapije, lečenja. Podstakli smo društvenu zajednicu na iskazivanje veće solidarnosti i podrške ljudima u nevolji“, rekla je ona.

Šta opštinu sputava da bude bliža građanima i ostvari njihove zahteve, šta je sa inicijativama?

U Beloj Palanci, u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održan je sastanak sa čelnicima lokalnih vlasti u Nišavskom i Pirotskom okrugu o primeni Zakona o finansiranju lokalnih samouprava i drugim pitanjima od značaja za sistem lokalne samouprave.

„U razgovoru sa ministarkom državne uprave i lokalne samouprave Anom Brnabić, ukazala sam na primere dobre prakse rada Gradske opštine Palilula u Nišu na ostvarivanju projekata prekogranične saradnje kao i potrebu preispitivanja postojećeg modela organizovanja gradskih opština u Nišu koji ograničava njihove razvojne planove“, kaže Anastasov.

Gradska opština Palilula ima status “teritorijalna organizacija” Grada Niša. To je za nas ograničavajući faktor u razvoju i radu, imajući u vidu da opština Palilula ima preko 80.000 stanovnika. Grad Niš i pored toga što je svrstan u prvu kategoriju razvijenih gradova Srbije tamo ne pripada. Po mnogim parametrima trenutno pripada drugoj kategoriji razvijenih gradova. Ta kategorizacija utvrđuje se svake godine u nadležnom ministarstvu i predlaže Vladi Republike Srbije.

Adriana 1

Na osnovu ovog statusa usmeravaju se sredstva u budžetu i daje mogućnost opštinama-gradovima za učešće na određenim projektima i privlačenje podsticajnih sredstva. Gradska opština Palilula i ostale opštine u Nišu, nažalost, realno pripadaju trećoj ili četvrtoj kategoriji razvijenosti. Po tom osnovu niške opštine bi mogle da apliciraju za mnoge razvojne projekte. Ali nisu prepoznatljive kao opštine kojima je potrebna određena podrška jer kao “teritorijalne organizacije” grada pripadaju prvoj kategoriji razvijenosti. A zbog načina organizovanja nemaju samostalnost i status organizacija lokalne samouprave.

„Mi smo kao opština pokrenuli inicijativu prema Skupštini grada da se promeni Statut i određenim aktom reguliše-omogući prenošenje i drugih nadležnosti gradskim opštinama. Razgovori su u toku. Očekujem da ovo pitanje, o kojima postoje različiti pristupi funkcionisanja lokalnih vlasti u Gradu, razmotrimo u sklopu rasprave o izmenama i dopuni Statuta grada Niša. Razumemo probleme sa kojima se suočava gradsko rukovostvo ali je važno da u cilju decentralizacije i efikasnijeg rada, i gradske opštine u Nišu imaju veće nadležnosti da bi našim građanima bili bliži i brže rešavali probleme na terenu. Objektivno, mi jesmo prvi stepenik saradnje sa građanima, ali je sasvim drugo pitanje šta mi trenutno, sa datim nadležnostima, za njih možemo da uradimo. To je problem, sa kojim se od osnivanja 2004. godine, suočavaju gradske opštine u Nišu“, kaže Anastasov.

Da li vi kao žena u politici, uspevate da se izborite i budete ravnopravni sa muškarcima u rešavanju određenih problema?

Najveći problem žena u politici je njihova nedovoljna zastupljenost na mestima odlučivanja. Žene žele ozbiljniju ulogu na političkoj sceni. Tradicionalna uloga žene još opterećuje poslanice i odbornice u skupštinama širom Srbije gde vodeću reč imaju naše kolege političari. U novom sazivu Narodne skupštine Srbije, od 250 poslanika trećinu čine žene. Ovaj procenat žena, koje učestvuju u politici i zastupljene su u organima izvršne i zakonodavne vlasti je ipak mali, imajući u vidu da su više od pedest odsto populacije stanovništva upravo žene. I na ovogodišnjim parlamentarnim izborima, učešće žena na glasačkim listama se uvećavalo. I dok se broj žena neznatno uvećao u Parlamentu, u mnogim lokalnim samoupravama to nije praksa. Ja sam u Gradskoj opštini Palilula odbornica, gde je na listi SNS-a više od 40 odsto žena. Osim funkcije predsednice Skupštine, koju ja obavljam, na čelo opštinske Uprave Palilula je žena, sekretar opštine je žana, Žene su zastupljene i u sastavu opštinskog veća, ali to ne znači da postojećim rešenjima možemo u potpunosti biti zadovoljni“, kaže Adriana Anastasov.

svii

Anastasov je u prošlom mandatu bila i narodna poslanica Republičkog Parlamenta.

Žene treba da imaju ozbiljnu ulogu prilikom odlučivanja na političkoj sceni a ne da se njihovo učešće svodi na procentualnu zastupljenost ili na obavljanje dužnosti samo u određenim upravama, poput zdravstvene i socijalne brige o ljudima, brige o deci i mladima, tvrdi ona.

„Potrebno je istaći i saznanje, iz nedavno objavljenih rezultata istraživanja, da žene u politiku ulaze kao osobe koje pitaju najčešće šta da se radi, a ne šta da se bude i to je ono što se često zloupotrebljava, tako da se žene u političkim strankama najčešće koriste kao neka aktivistička snaga, a ne toliko kao reprezenti. Prepoznavanje i neophodnost učešća žena u organima vlasti sve više se usvaja kao realnost i u našim opštinama i gradovima, što svakako ohrabruje“, završava predsednica Skupštine GO Palilula.

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Povezane vesti

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com